Dokument archiwalny

Projekt: Budowa estakady w ciągu ulic: Nowohuckiej i Powstańców Wielkopolskich


Program: Małopolski Regionalny Program Operacyjny

 

Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 

Wartość projektu: 45 787 780,28 PLN

 

Wartość dofinansowania: 23 279 315,92 PLN

 

Jednostka realizujaca: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie

 

Okres realizacji: 30.11.2009 - 30.06.2011

 

Opis


Projekt obejmował inwestycję zlokalizowaną w południowo - wschodniej części miasta w dzielnicy Płaszów polega na budowie estakady w ciągu ulic: Nowohuckiej i Powstańców Wielkopolskich leżącej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 776.


Zakres projektu obejmował między innymi budowę dwupoziomowego bezkolizyjnego skrzyżowania ulic wraz z przynależnymi urządzeniami technicznymi i urządzeniami zabezpieczenia ruchu, przebudowę ulic: Powstańców Wielkopolskich na odcinku od wiaduktu kolejowego do ul. Klimeckiego i ul. Nowohuckiej do wjazdu na stację Orlen, a w tym dobudowę wydzielonych pasów autobusowych, przebudowę zatok autobusowych oraz przystanków. Ponadto w ramach projektu zrealizowana zostanie między innymi budowa i przebudowa chodników, ścieżek rowerowych i sieci uzbrojenia terenu, budowa dróg zbiorczych i ekranów akustycznych.


Realizacja projektu przyczyniła się do zwiększenia możliwości przewozowych środków transportu publicznego w ciągu ulic Powstańców Śląskich - Powstańców Wielkopolskich - Nowohucka oraz zdecydowanej poprawy standardu podróżowania i poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu. Wzrosła również atrakcyjność połączeń komunikacyjnych dla ruchu pasażerskiego z kierunków południowych i północnowschodnich aglomeracji.

Więcej informacji na stronie: http://www.budujemy.krakow.pl