Dokument archiwalny

Mpzp obszaru Bulwary Wisły – Prognoza oddziaływania na środowisko

 PROGNOZA PONOWNIE WYŁOŻONA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 25 lutego do 25 marca 2013 r.:


dokument pdf-tekstPrognoza oddziaływania na środowisko

dokument pdf-rysunekZałącznik graficzny do prognozy oddziaływania na środowisko (ok. 9 MB)PROGNOZA WYŁOŻONA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 28 maja do 26 czerwca 2012 r.:


dokument pdf-tekstPrognoza oddziaływania na środowisko

dokument pdf-rysunekZałącznik graficzny do prognozy oddziaływania na środowisko (ok. 9 MB)PROGNOZA WYŁOŻONA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 4 maja do 9 czerwca 2010 r.:


dokument pdf-tekstPrognoza oddziaływania na środowisko

dokument pdf-rysunekZałącznik graficzny do prognozy oddziaływania na środowisko (ok. 9 MB)


strona bipPowrót do strony głównej planu