Dokument archiwalny

Mpzp Rejonu przebiegu ulicy 8 Pułku Ułanów – Zarządzenia

  1. Zarządzenie Nr 2537/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 października 2010 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejonu przebiegu ulicy 8 Pułku Ułanów":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia    strona bipStrona źródłowa BIP z zarządzeniem


 2. Zarządzenie Nr 2536/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 października 2010 r. w sprawie rozpatrzenia uwag zgłoszonych w ramach postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejonu przebiegu ulicy 8 Pułku Ułanów":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia    strona bipStrona źródłowa BIP z zarządzeniem

  dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia uwag (wyłączona jawność)*


 3. Zarządzenie Nr 2523/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 8 października 2010 r. w sprawie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejonu przebiegu ulicy 8 Pułku Ułanów":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia    strona bipStrona źródłowa BIP z zarządzeniem

  dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia uwag (wyłączona jawność)*


 4. Zarządzenie Nr 973/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 4 maja 2010 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejonu przebiegu ulicy 8 Pułku Ułanów":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia

  dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia wniosków (wyłączona jawność)** wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

strona bipPowrót do strony głównej planu