Dokument archiwalny

Informacje o realizacji Programu mecenatu artystycznego i usług publicznych w zakresie kultury - pracownie twórcze w roku 2010.

 

Na posiedzeniu w dniu 13 stycznia 2010 r. Komisja ds. Pracowni Twórczych:

  1. rozpatrzyła odwołanie zgłoszone do ustaleń Komisji z dnia 8 grudnia 2009 r.
  2. ustaliła treść ogłoszenia następnego konkursu (ogłoszenie).

Ustalenia Komisji ds. Pracowni Twórczych z dnia 8 grudnia 2009 r. zostały zatwierdzone zarządzeniem Nr 304/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia ostatecznej listy osób uprawnionych do otrzymania pracowni twórczej.


Na posiedzeniu w dniu 25 marca 2010 r. Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego poinformowal Komisję ds. Pracowni Twórczych o rezygnacji z najmu pracowni przez dwóch z siedmiu wytypowanych artystów. Zwolnione w ten sposób pracownie będą umieszczone w kolejnym ogłoszeniu konkursowym. następnie Komisja rozpatrzyła wnioski o lokale przeznaczone do rozdysponowania zgodnie z ogłoszeniem konkursowym z dnia 19 stycznia 2010 r. Do konkursu przystąpiły 33 osoby (2 wnioski niekompletne).

Działając zgodnie z regulaminem przyjętym zarządzeniem Nr 1299/2007 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 czerwca 2007 r. Komisja ds. Pracowni Twórczych ustaliła, co następuje:

1. Pan Wojciech Żychowski otrzymuje propozycję najmu pracowni na os. Krakowiaków 19/35 w Krakowie,

2. Pan Jan Janiurek otrzymuje propozycję najmu pracowni przy ul. Chopina 29/9 w Krakowie,

3. Państwo Joanna i Janusz Warchołowie otrzymują propozycję najmu pracowni na os. Uroczym 5/7 w Krakowie,

4. Pani Kinga Nowak otrzymuje propozycję najmu pracowni przy ul. Szewskiej 4/11(a) w Krakowie.

Uwagi i zastrzeżenia dotyczące ustaleń Komisji ds. Pracowni Twórczych można było składać w terminie do dnia 23 kwietnia 2010 r.

 

Na posiedzeniu w dniu 18 maja 2010 r. Komisja ds. Pracowni Twórczych rozpatrzyła odwołanie zgłoszone od ustaleń Komisji z dnia 25 marca 2010 r. oraz rozpatrzyła wniosek Pani Aleksandry Dudziak o współnajem pracowni z Panią Teresą Czerską (ustalenia Komisji w tej sprawie).

 

Podsumowanie i zatwierdzenie wyników pracy Komisji ds. Pracowni Twórczych z dnia 25 marca 2010 r. stanowi zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa:

Podsumowanie i zatwierdzenie wyników pracy Komisji ds. Pracowni Twórczych z dnia 18 maja 2010 r. stanowi zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa:

 

Na posiedzeniu w dniu 4 października 2010 r. Komisja ds. Pracowni Twórczych rozpatrywała wnioski zgłoszone zgodnie z ogłoszeniem konkursowym z dnia 26 lipca 2010 r.

Do konkursu przystąpiło 12 osób, z czego jedna osoba, wycofała się, a druga złożyła niekompletny wniosek, czyli nie spełniała wymogów formalnych konkursu. Ogółem na ww. posiedzeniu Komisja ds. Pracowni Twórczych zaopiniowała  10 wniosków o najem pracowni oraz 2 wnioski o współnajem pracowni.

Działając zgodnie z regulaminem przyjętym zarządzeniem Nr 1299/2007 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 czerwca 2007 r. Komisja ds. Pracowni Twórczych ustaliła, co następuje:

1. Państwo Barbara Lis i Adam Lis otrzymują propozycję najmu pracowni przy ul. Zyblikiewicza 5/141 w Krakowie,

2. Pan Leonard Pędziałek otrzymuje propozycję najmu pracowni przy ul. Chopina 29/9 w Krakowie,

3. Pani Katarzyna Wójtowicz otrzymuje propozycję najmu pracowni na os. Kolorowym 12/55a w Krakowie,

4. Pani Katarzyna Karpowicz - Szymerkowska otrzymuje pozytywną opinię Komisji dotyczącą wspólnego, z Panią Anną Karpowicz - Westner, najmu pracowni przy ul. Sobieskiego 16a/7 w Krakowie.

Uwagi i zastrzeżenia dotyczące ww. ustaleń Komisji ds. Pracowni Twórczych można było składać w terminie do dnia 23 listopada 2010 r. Pan Leonard Pędziałek zrezygnował z  propozycji najmu pracowni przy ul. Chopina 29/9.

Podsumowanie i zatwierdzenie wyników pracy Komisji ds. Pracowni Twórczych z dnia 4 października 2010 r. stanowi zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa: