Dokument archiwalny

Projekt: Teatr Ludowy - modernizacja

 

Program: Małopolski Regionalny Program Operacyjny

 

Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 

Wartość projektu: 1 217 541,16 PLN

 

Wartość dofinansowania: 682 284,98 PLN

 

Beneficjent:Teatr Ludowy

 

Jednostka realizujaca:Teatr Ludowy

 

Okres realizacji: 07.05.2009 - 31.06.2010

 

Opis

 

Teatr Ludowy - modernizacja to projekt, który zgodnie ze swoim tytułem dotyczył wykonania robót remontowo-konserwatorskich, w tym: prac przy elewacjach i latarniach naświetli, likwidacji zbędnych okien, oraz modernizacji oświetlenia zewnętrznego. Projekt przewidywał także przygotowanie elementów mobilnego systemu informacji wizualnej w przestrzeni wokół teatru. Rewitalizacja budynków i otoczenia poprawi warunki dla rozwoju kultury i wzmocni potencjał Teatru Ludowego.

Jednocześnie została stworzona przestrzeń przyjaźniejsza mieszkańcom i turystom. Dodatkowym aspektem podjętych działań jest przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym poprzez zaangażowanie mieszkańców w działalność społeczno-kulturalną, poprawę warunków życia w Nowej Hucie i poszerzenie oferty spędzania wolnego czasu.

Projekt wchodził w zakres Lokalnego Programu Rewitalizacji „starej" Nowej Huty.


Więcej informacji o teatrze można znaleźć na stronie internetowej: www.ludowy.pl