ŚWIADCZENIA RODZINNE I OPIEKUŃCZE

 

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2220 z późn. zm.) jedynymi podmiotami realizującym zadanie w zakresie świadczeń rodzinnych są organy gminy, które przejęły całość zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych.
W związku z powyższym, Prezydent Miasta Krakowa jest organem właściwym w zakresie ustalania prawa do świadczeń rodzinnych oraz do ich wypłaty.

Przyznawaniem i wypłatą świadczeń rodzinnych mieszkańcom Krakowa zajmuje się Krakowskie Centrum Świadczeń, w skład którego wchodzi m. in. Referat ds. Zasiłków Rodzinnych oraz Referat ds. Świadczeń Opiekuńczych.

Rodzaje świadczeń rodzinnych:

Na podstawie aktualnie obowiązujących uregulowań ustawy o świadczeniach rodzinnych Urząd Miasta Krakowa wypłaca następujące rodzaje świadczeń:

1. zasiłek rodzinny - procedura SO-20 oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:

  • urodzenia dziecka,
  • opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
  • samotnego wychowywania dziecka,
  • wielodzietności,
  • kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
  • rozpoczęcia roku szkolnego oraz rocznego przygotowania przedszkolnego,
  • podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,

2. świadczenie pielęgnacyjne - procedura SO-19

3. zasiłek pielęgnacyjny - procedura SO-18

4. specjalny zasiłek opiekuńczy - procedura SO-8

5. zasiłek dla opiekuna - procedura SO-13

6. dodatek opiekuńczy - procedura SO-9

7. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (USTAWOWA)  - procedura SO-26

8. jednorazowa zapomoga finansowa z tytułu urodzenia się dziecka (GMINNA) - procedura SO-21

9. świadczenie rodzicielskie - procedura SO-1

10. jednorazowe świadczenie "Za życiem" - procedura SO-29

KOMUNIKATY:

 

 

ZMIANA MIEJSCA PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE.

 

Krakowskie Centrum Świadczeń informuje, że od 3 lutego 2020 r. wnioski o świadczenia opiekuńcze tj.:

- zasiłek pielęgnacyjny,

- świadczenie pielęgnacyjne,

- specjalny zasiłek opiekuńczy,

przyjmowane są w budynku przy ul. Stachowicza 18 - zamiast na IV piętrze - na parterze w pokoju 01.

 

W celu złożenia wniosku lub jego uzupełnienia należy pobrać w kolejkomacie na parterze bloczekkategoria świadczenia opiekuńcze.

 

 

 

 

PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2019/2020:

Od dnia 1 lipca wnioski o przyznanie zasiłków rodzinnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczeń z funduszu alimentacyjnego w formie elektronicznej można składać przez Internet za pomocą portalu emp@tia prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP.

 

Od dnia 1 sierpnia rozpoczyna się przyjmowanie wniosków o przyznanie zasiłków rodzinnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kojny okres zasiłkowy w formie papierowej.

 

Złożenie prawidłowo wypełnionych wniosków wraz z kompletem dokumentów spowoduje wcześniejszą wypłatę świadczeń.

 

1. Wnioski o przyznanie zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłku rodzinnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, można pobrać i złożyć w Urzędzie Miasta Krakowa:

• ul. Stachowicza 18 w godz. 7.40 – 18.00, parter,

• os. Zgody 2 pok. 117 w godz. 7.40 - 15.30,

• ul. Wielicka 28 A w godz. 7.40 – 15.30 w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 października

 

2. Wnioski o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego można pobrać i złożyć w Urzędzie Miasta Krakowa:

• ul. Stachowicza 18 w godz. 7.40 – 18.00

 

 

 

 

 

Terminy wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń opiekuńczych w placówkach banku PKO BP w okresie od listopada 2019 do października 2020.

 

 

 

WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH OKREŚLA -  TABELA RODZAJU I WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

 

 

WYSOKOŚĆ KRYTERIUM DOCHODOWEGO  wynosi:

- 674 zł na osobę w rodzinie lub

- 764 zł na osobę w rodzinie, w której wychowywane jest dziecko niepełnosprawne,

 

 

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie  www.sprawyspoleczne.krakow.pl w zakładce Świadczenia

 Mieszkańcy Krakowa mogą uzyskać informacje na temat świadczeń rodzinnych , a także pobrać i złożyć wnioski w następujących punktach:

- ul.Stachowicza 18, od poniedziałku do piątku w godz. 7.40 - 18.00, tel. 12 616-50-09,

- os. Zgody 2,  p. 117, I piętro, od poniedziałku do piątku w godz. 7.40 - 15.30, tel. 12 616-87-29, 12 616-87-98

- ul. Wielicka 28a, od poniedziałku do piątku w godz. 7.40 - 15.30 (w okresie od 1 sierpnia do 31 października)

 


 

 

 

Dziennik zmian dokumentu:


2020-02-04 08:58:58
BARBARA TALIK
 Edycja
2020-02-04 08:57:29
BARBARA TALIK
 Edycja
2019-11-04 10:00:48
BARBARA TALIK
 Edycja
2019-11-04 09:59:49
BARBARA TALIK
 Edycja
2019-11-04 09:59:19
BARBARA TALIK
 Edycja
2019-09-30 14:43:14
BARBARA TALIK
 Edycja
2019-09-30 14:40:22
BARBARA TALIK
 Edycja
2019-07-17 15:13:08
BARBARA TALIK
 Edycja
2019-07-17 15:06:28
BARBARA TALIK
 Edycja
2019-05-22 10:19:20
BARBARA TALIK
 Edycja