Dokument archiwalny

Projekt: Śladem europejskiej tożsamości Krakowa - szlak turystyczny po podziemiach Rynku Głównego

 

Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

 

Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 

Wartość projektu: 37 918 699,00 PLN

 

Wartość dofinansowania: 15 762 782,98 PLN

 

Jednostka realizująca: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie


Okres realizacji: 01.01.2009 - 30.09.2011

 


Opis


Projekt „Śladem europejskiej tożsamości Krakowa - szlak turystyczny po podziemiach Rynku Głównego" dotyczył zagospodarowania podziemi pod nawierzchnią krakowskiego Rynku na cele unikalnej trasy turystycznej, która obejmie rezerwat archeologiczno - architektoniczny, wystawy muzealne i szereg pokazów filmowych i prezentacji multimedialnych. Utworzony w ramach projektu profesjonalny szlak turystyczny spełniał będzie funkcje: ochrony zabytków i dziedzictwa kulturowego, edukacyjną, naukową, kulturotwórczą, informacyjno - promocyjną oraz rekreacyjną.Rezultat


Ideą projektu było pokazanie roli i wagi Krakowa w okresie średniowiecza, jako jednego z najważniejszych centrów handlowych, gospodarczych, finansowych i kulturalnych ówczesnego świata. Podziemny szlak turystyczny jest unikatową atrakcją turystyczną w skali kraju i świata. Projekt ma unikatowy charakter, gdyż zastosowano w nim innowacyjne rozwiązania techniczne, mające na celu odejście od tradycyjnie pojmowanej idei muzealnictwa.