Dokument archiwalny

MEDIATE


Nazwa przedsięwzięcia:

Projekt MEDIATE (Methodology for describing the accessibility of transport in Europe)


Źródło finansowania:

Projekt był wspierany przez Unię Europejską w ramach 7 Programu Ramowego


Jednostka Realizująca:

Urząd Miasta Krakowa

 

Miejsce realizacji:

UMK był członkiem grupy roboczej, która spotkała się 4 razy: Marzec 2009 - Bruksela, Wrzesień 2009 - Norymberga, Marzec 2010 - Barcelona, Listopad 2010 - Londyn


Partnerzy Projektu:

•SINTEF (koordynator)
•AGE
•Imob
•Polis
•Timenco
•TIS.pt
•Transport for London
•TTR


Data rozpoczęcia:

1 grudnia 2008


Data zakończenia:

30 listopada 2010 (projekt zakończony)

 

Udział środków zewnętrznych:

Zwracany jest koszt udziału w spotkaniu jednej osoby, do 800 EURO


Krótki opis przedsięwzięcia:

Projekt MEDIATE, zajmował się kwestiami dostępności transportu publicznego, szczególnie dla osób starszych i niepełnosprawnych.

 

Główne założenia:

Miasta (lub operatorzy transportu) miały zapewnić wkład do opracowania: zestawu wskaźników ocennych, narzędzia do oceny
własnego systemu transportu, portalu internetowego oraz przewodnika dobrych praktyk.

 

Więcej informacji o projekcie MEDIATE oraz opracowane w ramach Projektu dokumenty znajdziesz na stronach: www.aptie.eu oraz www.mediate-project.eu