Archiwum BIP MJO - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Dokument archiwalny

Wizyta studyjna streetworkerów z Czech


W dniach 12-13 listopada 2009 roku Zespół Zadaniowy ds. Realizacji Programu Aktywności Lokalnej „Daj się poznać streetworkerom", działający przy Filii nr 8 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie gościł przedstawicieli Czeskiego Związku Streetworkerów (Česká Asociace Streetwork).
Podczas dwudniowej wizyty goście z Republiki Czeskiej mieli możliwość zapoznania się ze specyfiką pracy socjalnej wykorzystującej metodę Streetwork, świadczonej przez streetworkerów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie oraz przedstawicieli Centrum Profilaktyki i Edukacji Społecznej „Parasol". Czescy streetworkerzy mogli zapoznać się z elementami pracy teamów pracujących z młodzieżą oraz osobami z bezdomnymi podczas zorganizowanych spotkań oraz w trakcie pełnionych wraz ze streetworkerami MOPS i CPES Parasol dyżurów terenowych.
Kontakt nawiązany pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krakowie a Czeskim Związkiem Streetworkerów może stać się punktem wyjścia do dalszej współpracy.

 

 

 

Wizyta w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przedstawiciela organizacji belgijskiej

 

W dniu 27.11.09 miała miejsce w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej wizyta pana Geerta De Bou - przedstawiciela organizacji belgijskiej, zajmującej się pomocą społeczną. Spotkanie dotyczyło współpracy w zakresie pomocy społecznej, w szczególności zapobiegania marginalizacji osób niepełnosprawnych.

 

 

 

Wizyta przedstawicieli Evangelische Fachhochschule z Berlina

 

Dnia 29.10.09 w Miejskim Ośrodku Pomocy społecznej odbyło się spotkanie przedstawicieli Evangelische Fachhochschule z Berlina z Dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Celem spotkania było zapoznanie gości z Niemiec z systemem pomocy społecznej w Polsce oraz z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie. Uczestnikom spotkania została przedstawiona struktura organizacyjna oraz główne cele i zadania ośrodka.

 

 

 

Przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Macedonii


W dniach 12-16 października miała miejsce wizyta przedstawicieli Działu Pomocy Bezdomnych w konferencji organizowanej przez Stowarzyszenie HOPS Resocialization and Rehabilitation of Drug Users w Skopje/Ohrid. Konferencja dotyczyła organizowania pomocy dla osób uzależnionych od narkotyków, w szczególności zapewnienia im pomocy terapeutycznej. Przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie zaprezentowali swoje działania na rzecz osób uzależnionych od narkotyków.

 

 


Wizyta studentów z Cottbus


W dniu 13 października Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej gościł studentów pracy socjalnej z Cottbus. Studenci przebywają w Krakowie na stażu w Stowarzyszeniu „U Siemachy". Głównym celem wizyty było zapoznanie uczestników z systemem pomocy społecznej w Krakowie oraz z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Uczestnicy spotkania zostali zapoznani również z działalnością i funkcjonowaniem jednostek pomocy społecznej udzielającym pomocy i wsparcia: dzieciom, młodzieży, niepełnosprawnym i osobom starszym w Krakowie.
Podczas spotkania zostały przedstawione uczestnikom najważniejsze informacje dotyczące systemu pomocy społecznej w Polsce. Zaprezentowano jego cele i główne założenia, opisano także strukturę i zadania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

 

Delegacja z Bułgarii w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej


7 października odbyła się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie wizyta przedstawicieli pomocy społecznej z Bułgarii. Celem spotkania w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej było zapoznanie uczestników wizyty z systemem pomocy społecznej w Polsce oraz z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

 

Wizyta w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krakowie stypendystki z USA


3 czerwca gościła w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej stypendystka z USA - pani Elizabeth Drapa. Pani Drapa reprezentowała - Chicago Supportive Housing- organizację zajmująca się pomocą osobom bezdomnym. W styczniu 2009 roku otrzymała stypendium na cel doskonalenia zawodowego, które umożliwia jej zapoznanie się z problematyką bezdomności w kilku krajach europejskich.
W trakcie spotkania w Dziale Pomocy Bezdomnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej pani Drapa została zapoznana z sytuacją osób bezdomnych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, zaprezentowano jej działalność i funkcjonowanie Działu Pomocy Bezdomnym oraz Noclegowni i Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn w Krakowie.

 

 

Wizyta w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej pastora Friedricha Magiriusa

 

W dniu 20.05.09 miało miejsce spotkanie Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Józefy Grodeckiej z pastorem Friedrichem Magiriusem z Lipska - Honorowym Obywatelem Miasta Krakowa.
Podczas spotkania F. Magirius jako przewodniczący Rady Fundacji Internationaler Bund Polska przedstawił działania, które zamierza podjąć fundacja na terenie miasta Krakowa w bieżącym roku. Pastor omówił szczegółowo funkcjonowanie mającego powstać przedszkola IB w Krakowie. Ważnym tematem poruszonym podczas wizyty pana Magiriusa była współpraca pomiędzy miastem Lipsk a Krakowem.

 

 

Studentka z Indii w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

 

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krakowie odbywała praktyki studentka międzynarodowych studiów drugiego stopnia EUROPUBHEALTH. Studentka z Indii uczestniczyła w praktykach w ramach programu ERASMUS MUNDUS prowadzonym przez Instytut Zdrowia Publicznego Collegium Medium Uniwersytetu Jagiellońskiego (09.02- 30.04.09). Podczas odbywanych praktyk studentka miała możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem systemu pomocy społecznej w Krakowie. Poznała działalności i zadania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz funkcjonowanie jednostek pomocy społecznej udzielających pomocy dzieciom, młodzieży, niepełnosprawnym i osobom starszym. Studentka w ramach praktyk odbyła wizyty: w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Chorych Psychicznie przy ul. Łanowej 41B, w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowaczyńskiego 1, w Schronisku dla Bezdomnych Kobiet ul. Sołtysowska 13c. Podczas hospitacji w tych placówkach została przedstawiona studentce ich działalność, cele i zadania.

 

 

Pracownicy socjalni i pielęgniarki środowiskowe z Norwegii w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krakowie


27 marca odbyła się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie wizyta grupy pracowników socjalnych i pielęgniarek środowiskowych z Norwegii. Członkowie grupy to przedstawiciele Związku Zawodowego FO (Fellesorganisasjon Klubb Sandviken). Celem spotkania w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej było zapoznanie uczestników wizyty z systemem pomocy społecznej w Krakowie oraz z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Goście zainteresowani byli szczególnie tematyką dotyczącą specyfiki pracy krakowskich pracowników socjalnych.
Podczas spotkania szczegółowo omówiono specyfikę pracy pracowników socjalnych. Uczestnicy spotkania zostali zapoznani z działalnością i funkcjonowaniem jednostek pomocy społecznej udzielającym pomocy i wsparcia: dzieciom, młodzieży, niepełnosprawnym i osobom starszym.
Wspólne spotkanie stanowiło bardzo cenną okazję do wymiany doświadczeń w zakresie funkcjonowania systemu pomocy społecznej w obu miastach.

 

 

Delegacja ze Szwecji w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

 

3 lutego 2009 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej gościła grupa reprezentująca pracowników pomocy społecznej województwa Vasterbotten w Szwecji.
Celem spotkania było zapoznanie uczestników wizyty z systemem pomocy społecznej
w Krakowie oraz z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Podczas spotkania zostały również przedstawione uczestnikom najważniejsze informacje dotyczące systemu pomocy społecznej w Polsce. Zaprezentowano jego cele i główne założenia. Została opisana struktura i rola Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz zadania realizowane przez Ośrodek.

 


Wizyta w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krakowie wiceburmistrza Innsbrucka


W dniu 02.02.09 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej miała miejsce wizyta wiceburmistrza Innsbruck - pana Eugena Sprengera wraz z małżonką. Podczas spotkania gościom z Austrii został przedstawiony systemu pomocy społecznej w Krakowie. Uczestnicy spotkania zostali zapoznani z działalnością i funkcjonowaniem jednostek pomocy społecznej udzielającym pomocy i wsparcia: dzieciom, młodzieży, niepełnosprawnym i osobom starszym w Krakowie.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
WITOLD KRAMARZ - DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
Osoba publikująca:
BEATA JOANNA MAZUR
Data wytworzenia:
2009-03-20
Data publikacji:
2009-12-08
Data aktualizacji:
2016-06-02