Dokument archiwalny

Mpzp obszaru Opatkowice - Wschód – Opinie KPPiOŚ

   1. Opinia Nr 160/2005 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2005 r. dotycząca projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Opatkowice - Wschód w Krakowie:


    dokument pdf-tekstTreść opinii


  2. Opinia Nr 124/2005 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 25 kwietnia 2005 r. dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Opatkowice - Wschód w Krakowie:


    dokument pdf-tekstTreść opinii


strona bipPowrót do strony głównej planu