Dokument archiwalny

Mpzp obszaru Tyniec - Południe – Uchwały

   1. Uchwała Nr XCIX/1478/14/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Tyniec - Południe":


    dokument pdf-tekstTreść uchwały    strona bipStrona źródłowa BIP z uchwałą


  2. Uchwała Nr XI/147/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Tyniec - Południe":


    dokument pdf-tekstTreść uchwały    strona bipStrona źródłowa BIP z uchwałą

    dokument pdf-rysunekZałącznik graficzny do uchwały z granicą planu


strona bipPowrót do strony głównej planu


 

Dziennik zmian dokumentu:


2018-03-23 10:15:20
TOMASZ GDULA
 Przeniesiono do archiwum
2015-07-20 14:58:42
TOMASZ GDULA
 Edycja
2015-04-28 13:34:08
TOMASZ GDULA
 Edycja
2015-04-28 08:27:33
TOMASZ GDULA
 Edycja
2015-04-28 08:13:05
TOMASZ GDULA
 Edycja
2015-04-28 08:10:34
TOMASZ GDULA
 Edycja
2015-04-28 08:07:22
TOMASZ GDULA
 Edycja
2014-09-02 09:40:49
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2011-10-21 12:47:27
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-01-18 10:30:48
TOMASZ GDULA
 Edycja