Wyszukiwarka uchwał
Numer Tytuł Data uchwalenia
VII/128/19 UCHWAŁA NR VII/128/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr CXV/1547/10 w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Stare Miasto. 2019-02-13

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

Projekt uchwały – ścieżka legislacyjna
 

 

Uchwały zmieniane:

Numer Tytuł Data uchwalenia
XC/2361/17 UCHWAŁA NR XC/2361/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 6 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr CXV/1547/10 w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Stare Miasto. 2017-12-06

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
CXV/1547/10 UCHWAŁA NR CXV/1547/10 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Stare Miasto.<<>>Uchwała wchodzi w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. 2010-11-03

Pliki powiązane:

pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo

Archiwalna:

nie

 

Powrót