Wyszukiwarka uchwał
Numer Tytuł Data uchwalenia
CXI/2904/18 UCHWAŁA NR CXI/2904/18 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 2018-09-26

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

Projekt uchwały – ścieżka legislacyjna
 

 

Uchwały zmieniające:

Numer Tytuł Data uchwalenia
XXV/569/19 UCHWAŁA NR XXV/569/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 25 września 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących poszerzenia strefy płatnego parkowania. 2019-09-25

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 

Uchwały zmieniane:

Numer Tytuł Data uchwalenia
XII/135/11 UCHWAŁA NR XII/135/11 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 2011-04-13

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
XLI/502/08 UCHWAŁA NR XLI/502/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków przy realizacji inwestycji i projektów miejskich. >>>UWAGA>>> Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego stwierdzające nieważność w zakresie § 3 uchwały. 2008-04-23

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 

Powrót