Wyszukiwarka uchwał
Numer Tytuł Data uchwalenia
LXVIII/1678/17 UCHWAŁA NR LXVIII/1678/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych, mających siedzibę na terenie Gminy Miejskiej Kraków, do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, mających siedzibę na terenie Gminy Miejskiej Kraków, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. 2017-03-29

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

Projekt uchwały – ścieżka legislacyjna
 

 

Uchwały zmieniające:

Numer Tytuł Data uchwalenia
CVII/2750/18 UCHWAŁA NR CVII/2750/18 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr LXVIII/1678/17 w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych, mających siedzibę na terenie Gminy Miejskiej Kraków, do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, mających siedzibę na terenie Gminy Miejskiej Kraków, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. 2018-07-05

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
CII/2653/18 UCHWAŁA NR CII/2653/18 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie projektu zmiany uchwały nr LXVIII/1678/17 w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych, mających siedzibę na terenie Gminy Miejskiej Kraków, do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, mających siedzibę na terenie Gminy Miejskiej Kraków, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. 2018-05-23

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 

Uchwały zmieniane:

Numer Tytuł Data uchwalenia
L/929/16 UCHWAŁA NR L/929/16 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych w Krakowie. 2016-07-06

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
XLVIII/880/16 UCHWAŁA NR XLVIII/880/16 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół specjalnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków oraz szkół specjalnych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż Gmina Miejska Kraków. 2016-06-29

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 

Powrót