Wyszukiwarka uchwał
Numer Tytuł Data uchwalenia
XXI/340/15 UCHWAŁA NR XXI/340/15 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków oraz tymczasowych pomieszczeń.<<>>Rozstrzygnięcie nadzorcze (WN-II.4131.1.27.2015) Wojewody Małopolskiego z dnia 11 sierpnia 2015 r. stwierdzające nieważność uchwały w części tj. w zakresie pkt 44, rozdz. IV załącznika nr 3 uchwały; 2015-07-08

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

Uchwały zmieniające:

Numer Tytuł Data uchwalenia
XXX/794/19 UCHWAŁA NR XXX/794/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków oraz tymczasowych pomieszczeń. 2019-12-05

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
CIX/2876/18 UCHWAŁA NR CIX/2876/18 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 12 września 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXI/340/15 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków oraz tymczasowych pomieszczeń. 2018-09-12

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
XCV/2471/18 UCHWAŁA NR XCV/2471/18 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXI/340/15 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków oraz tymczasowych pomieszczeń. 2018-02-28

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
LXVI/1646/17 UCHWAŁA NR LXVI/1646/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXI/340/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków oraz tymczasowych pomieszczeń. 2017-03-15

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
XXXIV/559/15 UCHWAŁA NR XXXIV/559/15 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 16 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr XXI/340/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków oraz tymczasowych pomieszczeń. 2015-12-16

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 

Uchwały zmieniane:

Numer Tytuł Data uchwalenia
CXIII/1758/14 UCHWAŁA NR CXIII/1758/14 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LVIII/795/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2012 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków oraz tymczasowych pomieszczeń. 2014-08-27

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
XCIV/1402/13 UCHWAŁA NR XCIV/1402/13 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LVIII/795/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2012 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków oraz pomieszczeń tymczasowych. 2013-12-18

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
LVIII/795/12 UCHWAŁA NR LVIII/795/12 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 10 października 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków oraz tymczasowych pomieszczeń. 2012-10-10

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 

Powrót