Wyszukiwarka uchwał
Numer Tytuł Data uchwalenia
CXIII/1150/06 UCHWAŁA NR CXIII/1150/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa oraz zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury oraz innych samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków i spółek prawa handlowego za I półrocze. 2006-06-28

Pliki powiązane:

pdf_logo pdf_logo pdf_logo

Archiwalna:

tak

Uchwały zmieniające:

Numer Tytuł Data uchwalenia
CIII/1380/10 UCHWAŁA NR CIII/1380/10 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dla których organem założycielskim jest Gmina Miejska Kraków, za I półrocze.<<>>Uchwała Nr KI-411/167/10 z 07.07.2010 r. Kolegium RIO w Krakowie (znak sprawy: KI-43-046/126/10) stwierdzająca nieważność uchwały w części dotyczącej postanowień zawartych w pkt 1 ppkt 5 załącznika nr 1 do uchwały. 2010-06-09

Pliki powiązane:

pdf_logo pdf_logo

Archiwalna:

nie

 

Uchwały zmieniane:

Numer Tytuł Data uchwalenia
XXVI/194/99 UCHWAŁA NR XXVI/194/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 lipca 1999 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Krakowa za I półrocze. 1999-07-14

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
LXXI/721/97 UCHWAŁA NR LXXIII/721/97 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 marca 1997 r. w sprawie harmonogramu prac związanych z oceną realizacji budżetu miasta procedowania sprawozdania z wykonania budżetu miasta oraz obowiązującego projektu tekstu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium. 1997-03-19

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 

Powrót