Wyszukiwarka uchwał
Numer Tytuł Data uchwalenia
CXIII/1126/06 UCHWAŁA NR CXIII/1126/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie współpracy Gminy Miejskiej Kraków ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych. 2006-06-21

Pliki powiązane:

pdf_logo pdf_logo

Archiwalna:

nie

 

Uchwały zmieniające:

Numer Tytuł Data uchwalenia
LXXX/1033/09 UCHWAŁA NR LXXX/1033/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 września 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr CXIII/1126/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie współpracy Gminy Miejskiej Kraków ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych. 2009-09-09

Pliki powiązane:

pdf_logo pdf_logo

Archiwalna:

nie

 

Uchwały zmieniane:

Numer Tytuł Data uchwalenia
LXX/466/93 UCHWAŁA NR LXX/466/93 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 stycznia 1993 r. w sprawie polityki zagranicznej samorządu Miasta Krakowa. 1993-01-08

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
VI/47/90 UCHWAŁA NR VI/47/90 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 września 1990 r. w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Krakowa upoważnienia w zakresie współpracy międzynarodowej oraz przystąpienia organizacji międzynarodowej oraz przystąpienia organizacji międzynarodowych. 1990-09-08

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 

Powrót