Wyszukiwarka uchwał
Numer Tytuł Data uchwalenia
XCV/891/01 UCHWAŁA NR XCV/891/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2002. 2001-12-19

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 

Uchwały zmieniające:

Numer Tytuł Data uchwalenia
III/43/02 UCHWAŁA NR III/43/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2002. 2002-12-18

Pliki powiązane:

pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo

Archiwalna:

tak

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
III/42/02 UCHWAŁA NR III/42/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2002 (dot. zwiększenia planu dochodów w dziale 758 i wydatków w dziale 854). 2002-12-18

Pliki powiązane:

pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo

Archiwalna:

tak

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
II/28/02 UCHWAŁA NR II/28/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2002 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków, zmian w wydatkach w działach: 600, 700, 750, 758, 801, 851, 853, 854, 900, 926, zmian w wydatkach w działach: 600, 750, 801, 851, 853, 854 i 900 - zadania priorytetowe Dzielnic oraz zmian w PFOŚiGW). 2002-12-04

Pliki powiązane:

pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo

Archiwalna:

tak

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
CXXIII/1162/02 UCHWAŁA NR CXXIII/1162/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 października 2002 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2002 (dot. zwiększenia dochodów w dziale 758, zwiększenie wydatków w działach: 600, 801, zmian w wydatkach w działach: 600, 853, 926 oraz zadaniach priorytetowych Dzielnic w działach: 600, 750, 754, 801, 851, 853, 854, 900, 921, 926). 2002-10-09

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
CXXI/1145/02 UCHWAŁA NR CXXI/1145/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 września 2002 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2002. (dot. zmian w wydatkach w działach 801 i 926). 2002-09-25

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
CXXI/1144/02 UCHWAŁA NR CXXI/1144/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 września 2002 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2002. (dot. zmniejszenia planu dochodów i wydatków, zwiększenia planu przychodów, zmian w wydatkach w działach: 600, 700, 710, 750, 754, 757, 758, 801, 851, 853, 854, 900, 926, zmniejszenia rezerwy celowej oraz zmian w GFOŚiGW i PFOŚiGW). 2002-09-25

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
CXXI/1143/02 UCHWAŁA NR CXXI/1143/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 września 2002 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2002. (dot. zmian w wydatkach w działach: 600, 801, 900 - zadania priorytetowe Dzielnic). 2002-09-25

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
CXX/1129/02 UCHWAŁA NR CXX/1129/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 września 2002 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2002. (dot. zmian w wydatkach w działach: 600, 750, 801, 900 - zadania priorytetowe Dzielnic). 2002-09-12

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
CXX/1126/02 UCHWAŁA NR CXX/1126/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 września 2002 r. w sprawie przystąpienia Miasta Krakowa do Budowlanej Spółdzielni Mieszkaniowej "Inwestycja". 2002-09-12

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
CXIX/1119/02 UCHWAŁA NR CXIX/1119/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 sierpnia 2002 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2002. (dot. zmian w wydatkach w działach: 600, 750, 754, 801, 854, 900, 921 - zadania priorytetowe Dzielnic). 2002-08-28

Pliki powiązane:

pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo

Archiwalna:

tak

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
CXIX/1118/02 UCHWAŁA NR CXIX/1118/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 sierpnia 2002 r. w sprawie w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2002. (dot. zwiększenia planu dochodów w dziale 010 i wydatków w działach: 750 i 900 oraz zmian w wydatkach w działach: 600, 750, 754, 801, 921, 926). 2002-08-28

Pliki powiązane:

pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo

Archiwalna:

tak

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
CXVIII/1098/02 UCHWAŁA NR CXVIII/1098/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 lipca 2002 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2002. (dot. zmniejszenia planu dochodów i wydatków w dziale 900, zmian w wydatkach w działach: 600, 700, 801, 854, 900, zwiększenia planu przychodów i wydatków, zmian w zadaniach priorytetowych Dzielnic w działach: 600, 750, 801, 854, 900, 926 oraz zmian w GFOŚiGW). 2002-07-10

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
CXVII/1083/02 UCHWAŁA NR CXVII/1083/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2002. (dot. zmian w wydatkach w działach: 600, 750, 801, 854, 900, - zadania priorytetowe dzielnic). 2002-07-03

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
CXVI/1077/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2002. (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 851 oraz zmian w wydatkach w dziale 600). 2002-06-26

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
CXV/1063/02 UCHWAŁA NR CXV/1063/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 czerwca 2002 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2002 (dot. zmian w wydatkach w działach: 600, 754, 801, 854, 900 - zadania priorytetowe Dzielnic ). 2002-06-12

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
CXV/1062/02 UCHWAŁA NR CXV/1062/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 czerwca 2002 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2002 (dot. zmniejszenia planu dochodów i wydatków w działach: 010, 020, 600, 700, 710, 750, 754, 757, 801, 851, 853, 854, 900, 921, 926, zwiększenia planu przychodów i wydatków, zmian w dochodach i wydatkach oraz zmian w PFGZGiK). 2002-06-12

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
CXIII/1050/02 UCHWAŁA NR CXIII/1050/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 maja 2002 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2002 (dot. zmian w wydatkach w działach: 600, 750, 754, 801, 854, 900, 921 - zadania priorytetowe dzielnic). 2002-05-22

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
CVII/1026/02 UCHWAŁA NR CVII/1026/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 kwietnia 2002 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2002 (dot. zmian w wydatkach w działach: 600, 754). 2002-04-17

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
CVII/1025/02 UCHWAŁA NR CVII/1025/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 kwietnia 2002 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2002 (dot. zmian w wydatkach w działach: 600, 754, 801, 854, 900 - zadania priorytetowe Dzielnic). 2002-04-17

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
CVII/1020/02 UCHWAŁA NR CVII/1020/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 kwietnia 2002 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2002 (dot. zmniejszenia rezerwy ogólnej oraz zwiększenia planu rozchodów). 2002-04-17

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 

Uchwały zmieniane:

Numer Tytuł Data uchwalenia
XXXVI/251/99 UCHWAŁA NR XXXVI/251/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 listopada 1999 r. w sprawie Planu Finansowo - Inwestycyjnego Miasta Krakowa na lata 2000-2004. 1999-11-17

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 

Powrót