Wyszukiwarka uchwał
Numer Tytuł Data uchwalenia
LVII/453/00 UCHWAŁA NR LVII/453/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 lipca 2000 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu pobierania tych opłat. 2000-07-12

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

Uchwały zmieniające:

Numer Tytuł Data uchwalenia
LXVIII/636/04 UCHWAŁA NR LXVIII/636/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz ustalenia wzoru ankiety określającej szczegółowy zakres przyznawanych przez Gminę Miejską Kraków usług. 2004-12-29

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 

Uchwały zmieniane:

Numer Tytuł Data uchwalenia
XCVI/908/97 UCHWAŁA NR XCVII/908/97 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 listopada 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze. 1997-11-19

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 

Powrót