Wyszukiwarka uchwał
Numer Tytuł Data uchwalenia
LV/436/00 UCHWAŁA NR LV/436/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne w zasobach Towarzystwa Budownictwa Społecznego Budostal-3 Spółka z o.o. na terenie Miasta Krakowa. 2000-06-28

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 

Uchwały zmieniające:

Numer Tytuł Data uchwalenia
XIX/151/03 UCHWAŁA NR XIX/151/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu regulowanego za lokale mieszkalne w zasobach Towarzystwa Budownictwa Społecznego Budostal-3 Spółka z o.o. na terenie Miasta Krakowa. 2003-06-18

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
LXXVII/658/01 UCHWAŁA NR LXXVII/658/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 maja 2001 r. zmieniająca uchwałę Nr LV/436/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne w zasobach Towarzystwa Budownictwa Społecznego Budostal-3 Spółka z o.o. na terenie Miasta Krakowa. 2001-05-09

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 

Powrót