Wyszukiwarka uchwał
Numer Tytuł Data uchwalenia
VI/47/90 UCHWAŁA NR VI/47/90 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 września 1990 r. w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Krakowa upoważnienia w zakresie współpracy międzynarodowej oraz przystąpienia organizacji międzynarodowej oraz przystąpienia organizacji międzynarodowych. 1990-09-08

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 

Uchwały zmieniające:

Numer Tytuł Data uchwalenia
XVI/187/07 UCHWAŁA NR XVI/187/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 czerwca 2007 r. w sprawie przystąpienia Miasta Krakowa do Sieci miast europejskich, realizującej innowacyjną i trwałą politykę rodzinną. 2007-06-13

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
CXIII/1126/06 UCHWAŁA NR CXIII/1126/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie współpracy Gminy Miejskiej Kraków ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych. 2006-06-21

Pliki powiązane:

pdf_logo pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
LXXI/682/05 UCHWAŁA NR LXXI/682/05 Rady Miasta Krakowa z dnia 2 marca 2005 r. w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa polegających na przedstawieniu Radzie Miasta Krakowa informacji o współpracy Gminy Miejskiej Kraków ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw. 2005-03-02

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
XI/83/03 UCHWAŁA NR XI/83/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy o współpracy Miasta Sewilli w Hiszpanii i Miasta Krakowa w Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanej w Krakowie w dniu 7 października 2002 roku. 2003-04-09

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
CIII/970/02 UCHWAŁA NR CIII/970/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 marca 2002 r. w sprawie przystąpienia Krakowa do Stowarzyszenia Les Rencontres. 2002-03-06

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
LXXVIII/678/01 UCHWAŁA NR LXXVIII/678/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 maja 2001 r. w sprawie przystąpienia Krakowa do Międzynarodowego Związku Hanzy. 2001-05-23

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 

Powrót