Wyszukiwarka uchwał
Numer Tytuł Data uchwalenia
CV/2711/18 UCHWAŁA NR CV/2711/18 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Stary Bieżanów''. 2018-06-28

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

Projekt uchwały – ścieżka legislacyjna
 

 

Uchwały zmieniane:

Numer Tytuł Data uchwalenia
XXXIX/691/16 UCHWAŁA NR XXXIX/691/16 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Stary Bieżanów''. 2016-03-16

Pliki powiązane:

pdf_logo pdf_logo

Archiwalna:

nie

 

Powrót