Wyszukiwarka uchwał
Numer Tytuł Data uchwalenia
XCIII/2446/18 UCHWAŁA NR XCIII/2446/18 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania ''Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa''. 2018-01-24

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

Uchwały zmieniające:

Numer Tytuł Data uchwalenia
CXIII/2957/18 UCHWAŁA NR CXIII/2957/18 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 10 października 2018 r. w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków agospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 2018-10-10

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 

Powrót