Wyszukiwarka uchwał
Numer Tytuł Data uchwalenia
C/1332/10 UCHWAŁA NR C/1332/10 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Dolina Rudawy - Małe Błonia''.<<>>Wyrokiem z dnia 27 lutego 2012 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie (sygn. akt: II SA/Kr 972/11) po rozpoznaniu skargi na uchwałę Nr C/1332/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Dolina Rudawy - Małe Błonia" stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały. Orzeczenie nie jest prawomocne. 2010-05-12

Pliki powiązane:

pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo

Archiwalna:

nie

Uchwały zmieniane:

Numer Tytuł Data uchwalenia
CXV/1204/06 UCHWAŁA NR CXV/1204/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Dolina Rudawy - Małe Błonia'' 2006-08-30

Pliki powiązane:

pdf_logo pdf_logo

Archiwalna:

nie

 

Powrót