Wyszukiwarka uchwał
Numer Tytuł Data uchwalenia
LXVI/849/09 UCHWAŁA NR LXVI/849/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Kliny Południe''>>>UWAGA>>>Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego z 24.04.2009 r. (PN.II.0911-99-09) stwierdzające nieważność uchwały w części, tj.: 1/ ustaleń rysunku planu, w zakresie jakim odnoszą się one do terenów oznaczonych symbolami: 3U.5, 3U.9, 1MN.17. 2/ wyłącznie tych ustaleń tekstu uchwały w zakresie w jakim odnoszą się do terenów oznaczonych symbolami: 3U.5, 3U.9, 1MN.17.>>>UWAGA>>>Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego z 10.06.2009 r. (PN.II.0911-99/URN-09) uwzględniające w całości skargę Rady Miasta Krakowa z dnia 26.05.2009 r., uchyla się rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego z dnia 24.04.200 r. (PN.II.0911-99-09)stwierdzające nieważność uchwały Nr LXVI/849/09, na mocy którego postanowiono o stwierdzeniu nieważności w części, tj.: 1/ ustaleń rysunku planu, w zakresie jakim odnoszą się one do terenów oznaczonych symbolami: 3U.5, 3U.9, 1MN.17. 2/ wyłącznie tych ustaleń tekstu uchwały w zakresie w jakim odnoszą się do terenów oznaczonych symbolami: 3U.5, 3U.9, 1MN.17. 2009-03-18

Pliki powiązane:

pdf_logo pdf_logo pdf_logo

Archiwalna:

nie

Uchwały zmieniane:

Numer Tytuł Data uchwalenia
CXVIII/1260/06 UCHWAŁA NR CXVIII/1260/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 października 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Kliny Południe'' 2006-10-11

Pliki powiązane:

pdf_logo pdf_logo

Archiwalna:

nie

 

Powrót