Wyszukiwarka uchwał
Numer Tytuł Data uchwalenia
XXVII/359/07 Uchwała Nr XXVII/359/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 listopada 2007r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Ruczaj-Zaborze''.<<>>Wyrok WSA z 20.11.2009 r. (Sygn. akt II SA/Kr 569/08): I. stwierdzający nieważność uchwały części obejmującej: § 19 ust. 4, § 19 ust. 5 pkt 2, § 21 ust. 3 pkt 1, § 21 ust. 4 pkt 1, § 21 ust. 4 pkt 2, § 21 ust. 7 pkt 2, § 26 ust. 1 pkt 4, § 27 ust. 5 pkt 1, § 30 ust. 3 II. oddalający w pozostałej części skargę Wojewody małopolskiego III. oddalający skargę Spółki. Wyrok WSA z 20.11.2009 r. jest prawomocny (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 10.10.2011 r. Nr 477 poz. 4614) NSA wyrokiem z 01.07.2010 r. (sygn. akt II OSK 905/10 ) po rozpatrzeniu skargi kasacyjnej uchylił wyrok WSA z 20.11.09 r. w pkt. II i przekazał sprawę WSA w Krakowie do ponownego rozpatrzenia WSA wyrokiem z 08.11.2010 r. (sygn. akt: II S.A./Kr 1126/10) stwierdził nieważność uchwały w pozostałym zakresie (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 10.10.2011 r. Nr 477 poz. 4615) W związku z wyrokiem NSA z 15 lipca 2011 r. powyższe orzeczenie jest prawomocne 2007-11-21

Pliki powiązane:

pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo

Archiwalna:

tak

 

Uchwały zmieniane:

Numer Tytuł Data uchwalenia
LXXVII/764/05 UCHWAŁA NR LXXVII/764/05 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 maja 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Ruczaj - Zaborze''. 2005-05-11

Pliki powiązane:

pdf_logo pdf_logo

Archiwalna:

nie

 

Powrót