Wyszukiwanie zaawansowane uchwał Rady Miasta Krakowa

Podaj słowa (oddzielone spacjami) związane z szukanym dokumentem. Duże i małe litery nie są rozróżniane. Wyszukiwane są dokumenty zawierające wszystkie podane słowa.


Uwaga:
przy wyszukiwaniu uchwał kadencji V, które są aktami prawa miejscowego – w wyszukiwarce w słowach kluczowych należy wpisać: akt prawa miejscowego.Kadencje:
szukaj wśród:
 

Lista uchwał z danej kadencji: I (1990-1994)  II (1994-1998)   III (1998-2002)   IV (2002-2006)   V (2006-2010)   VI (2010-2014)   VII (2014-2018)   VIII (2018-2023)  

Wyświetalne wyniki sortowane są w kolejności uchwalania.

Można stosować znaki uogólniające.
* = dowolny ciąg znaków, ? = dowolny znak
np. kra* = krakow,kraków,krakowa,krakowski ...
np. miast? = miasto,miastu,miasta ...


Znaleziono 1169 rekordów odpowiadających zapytaniu.Rekordy: 861-880

Numer uchwały Tytuł Data uchwalenia
XLI/304/99UCHWAŁA NR XLI/304/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie wyboru banku do prowadzenia obsługi bankowej budżetu Miasta Krakowa. 1999-12-29
XLI/315/99UCHWAŁA NR XLI/315/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie zmiany w składzie Komisji ds. Profilaktyki i Ochrony Zdrowia Rady Miasta Krakowa 1999-12-29
XLI/306/99UCHWAŁA NR XLI/306/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Miasta Krakowa do zmiany i nadawania statutów instytucjom kultury dla których organizatorem jest Kraków – Miasto na prawach Powiatu. 1999-12-29
XLI/301/99UCHWAŁA NR XLI/301/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie wysokości czynszu regulowanego opartego na ocenie wartości użytkowej lokalu mieszkalnego. 1999-12-29
XLI/313/99UCHWAŁA NR XLI/313/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie zmiany w składzie Komisji Praworządności i Porządku Publicznego Rady Miasta Krakowa 1999-12-29
XLI/310/99UCHWAŁA NR XLI/310/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie zmiany w składzie Komisji Promocji Współpracy i Informacji Rady Miasta Krakowa 1999-12-29
XLI/311/99UCHWAŁA NR XLI/311/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie zmiany w składzie Komisji Edukacji Rady Miasta Krakowa. 1999-12-29
XLI/305/99UCHWAŁA NR XLI/305/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie upoważnienia dyrektorów szkół do powołania przewodniczących komisji przeprowadzających egzaminy z nauki zawodu i przygotowania zawodowego. 1999-12-29
XL/300/99UCHWAŁA NR XL/300/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Krakowa z organizacjami pozarządowymi 1999-12-22
XL/296/99UCHWAŁA NR XL/296/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXXXII/788/97 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 maja 1997 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXVII/659/96 z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie zasad i trybu korzystania ze żłobków samorządowych Gminy Miasta Krakowa. 1999-12-22
XL/297/99UCHWAŁA NR XL/297/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXXXVII/829/97 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 lipca 1997 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LII/464/96 z dnia 12 czerwca 1996 r. w sprawie zasad i trybu korzystania z samorządowych przedszkoli Gminy Miasta Krakowa. 1999-12-22
XL/298/99UCHWAŁA NR XL/298/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za świadczone usługi przewozowe środkami Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego S.A. i Krakowskiego Przedsiębiorstwa Przewozowo-Usługowego Sp. z o.o. w Krakowie 1999-12-22
XL/299/99UCHWAŁA NR XL/299/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie przyjęcia Programu Poprawy Bezpieczeństwa dla miasta Krakowa pn. "Bezpieczny Kraków". 1999-12-22
XXXIX/295/99UCHWAŁA NR XXXIX/295/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 grudnia 1999 r. w sprawie wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego 1999. 1999-12-15
XXXIX/293/99UCHWAŁA NR XXXIX/293/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 grudnia 1999 r. w sprawie zmiany w składzie Komisji Mieszkalnictwa i Inicjatyw Lokalnych Rady Miasta Krakowa 1999-12-15
XXXIX/294/99UCHWAŁA NR XXXIX/294/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 grudnia 1999 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Krakowa na rok 1999. (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 50 oraz zmian w planie wydatków w dziale: 86 i 91). 1999-12-15
XXXIX/289/99UCHWAŁA NR XXXIX/289/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 grudnia 1999 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych. 1999-12-15
XXXIX/291/99UCHWAŁA NR XXXIX/291/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 grudnia 1999 r. w sprawie wysokości stawki podatku od posiadania psów. 1999-12-15
XXXIX/288/99UCHWAŁA NR XXXIX/288/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 grudnia 1999 r. w sprawie opłaty administracyjnej. 1999-12-15
XXXIX/290/99UCHWAŁA NR XXXIX/290/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 grudnia 1999 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku. 1999-12-15


<<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 >>>