Wyszukiwanie zaawansowane uchwał Rady Miasta Krakowa

Podaj słowa (oddzielone spacjami) związane z szukanym dokumentem. Duże i małe litery nie są rozróżniane. Wyszukiwane są dokumenty zawierające wszystkie podane słowa.


Uwaga:
przy wyszukiwaniu uchwał kadencji V, które są aktami prawa miejscowego – w wyszukiwarce w słowach kluczowych należy wpisać: akt prawa miejscowego.Kadencje:
szukaj wśród:
 

Lista uchwał z danej kadencji: I (1990-1994)  II (1994-1998)   III (1998-2002)   IV (2002-2006)   V (2006-2010)   VI (2010-2014)   VII (2014-2018)   VIII (2018-2023)  

Wyświetalne wyniki sortowane są w kolejności uchwalania.

Można stosować znaki uogólniające.
* = dowolny ciąg znaków, ? = dowolny znak
np. kra* = krakow,kraków,krakowa,krakowski ...
np. miast? = miasto,miastu,miasta ...


Znaleziono 1169 rekordów odpowiadających zapytaniu.Rekordy: 721-740

Numer uchwały Tytuł Data uchwalenia
LXV/542/00UCHWAŁA NR LXV/542/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2000 r. w sprawie wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2000 r. 2000-11-22
LXV/541/00UCHWAŁA NR LXV/541/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2000 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LVI/529/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 lipca 1996 r. w sprawie zasad zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej Gminy Kraków oraz kryteriów wyboru osób z którymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności. 2000-11-22
LXV/540/00UCHWAŁA NR LXV/540/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2000 r. w sprawie budowy pomnika psa. 2000-11-22
LXIX/593/01UCHWAŁA NR LXIX/593/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 stycznia 2001 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 68 w Krakowie przy ul. Porzeczkowej 2 2001-01-17
LXIX/592/01UCHWAŁA NR LXIX/592/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 stycznia 2001 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 153 w Krakowie, ul. Na Błonie 15 D. 2001-01-17
LXIX/591/01UCHWAŁA NR LXIX/591/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 stycznia 2001 r. w sprawie sprostowania błędnych zapisów w uchwale Nr LXVIII/569/2000 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie budżetu miasta Krakowa na rok 2001. 2001-01-17
LXIX/590/01UCHWAŁA NR LXIX/590/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 stycznia 2001 r. w sprawie zmiany w składzie Komisji Sportu, Turystyki i Kultury Fizycznej Rady Miasta Krakowa. 2001-01-17
LXIX/589/01UCHWAŁA NR LXIX/589/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 stycznia 2001 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Promocji, Współpracy i Informacji Rady Miasta Krakowa. 2001-01-17
LXIX/588/01UCHWAŁA NR LXIX/588/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 stycznia 2001 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa. 2001-01-17
LXIX/587/01UCHWAŁA NR LXIX/587/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 stycznia 2001 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Praworządności i Porządku Publicznego Rady Miasta Krakowa. 2001-01-17
LXIX/586/01UCHWAŁA NR LXIX/586/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 stycznia 2001 r. w sprawie wyboru członków komisji dyscyplinarnej II instancji orzekającej w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej pracowników samorządowych mianowanych. 2001-01-17
LXIX/585/01UCHWAŁA NR LXIX/585/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 stycznia 2001 r. w sprawie Honorowego Kodeksu Radnego. 2001-01-17
LXIX/584/01UCHWAŁA NR LXIX/584/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 stycznia 2001 r. w sprawie udostępnienia osobom trzecim udziałów Miejskiego Zakładu Torów, Sieci i Podstacji Trakcyjnych sp. z o. o. 2001-01-17
LXIX/583/01UCHWAŁA NR LXIX/583/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 stycznia 2001 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LV/433/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 czerwca 2000 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego osiedla Skotniki w obszarze po wschodniej stronie ul. Grzegorzewskiej. 2001-01-17
LXIX/582/01UCHWAŁA NR LXIX/582/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 stycznia 2001 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego osiedla Wróblowice dla obszaru przy ulicy Wróblowickiej. 2001-01-17
LXIX/581/01UCHWAŁA NR LXIX/581/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 stycznia 2001 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne w zasobach Towarzystwa Budownictwa Społecznego INVEST WAWEL Spółka z o.o. na terenie Miasta Krakowa. 2001-01-17
LXIX/580/01UCHWAŁA NR LXIX/580/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 stycznia 2001 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne w zasobach Towarzystwa Budownictwa Społecznego Fronton 2 Spółka z o.o. na terenie Miasta Krakowa. 2001-01-17
LXIX/579/01UCHWAŁA NR LXIX/579/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 stycznia 2001 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne w zasobach Towarzystwa Budownictwa Społecznego "Południe" Spółka z o.o. na terenie Miasta Krakowa. 2001-01-17
LXIV/539/00UCHWAŁA NR LXIV/539/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 listopada 2000 r. w sprawie w sprawie zmian w budżecie miasta Krakowa na rok 2000. (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w zadaniach realizowanych w ramach LII). 2000-11-08
LXIV/538/00UCHWAŁA NR LXIV/538/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 listopada 2000 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Krakowa na rok 2000. (dot. zadań realizowanych w ramach programu - „ Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe” ). 2000-11-08


<<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 >>>