Wyszukiwanie zaawansowane uchwał Rady Miasta Krakowa

Podaj słowa (oddzielone spacjami) związane z szukanym dokumentem. Duże i małe litery nie są rozróżniane. Wyszukiwane są dokumenty zawierające wszystkie podane słowa.


Uwaga:
przy wyszukiwaniu uchwał kadencji V, które są aktami prawa miejscowego – w wyszukiwarce w słowach kluczowych należy wpisać: akt prawa miejscowego.Kadencje:
szukaj wśród:
 

Lista uchwał z danej kadencji: I (1990-1994)  II (1994-1998)   III (1998-2002)   IV (2002-2006)   V (2006-2010)   VI (2010-2014)   VII (2014-2018)   VIII (2018-2023)  

Wyświetalne wyniki sortowane są w kolejności uchwalania.

Można stosować znaki uogólniające.
* = dowolny ciąg znaków, ? = dowolny znak
np. kra* = krakow,kraków,krakowa,krakowski ...
np. miast? = miasto,miastu,miasta ...


Znaleziono 1169 rekordów odpowiadających zapytaniu.Rekordy: 541-560

Numer uchwały Tytuł Data uchwalenia
LXV/540/00UCHWAŁA NR LXV/540/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2000 r. w sprawie budowy pomnika psa. 2000-11-22
LXV/541/00UCHWAŁA NR LXV/541/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2000 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LVI/529/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 lipca 1996 r. w sprawie zasad zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej Gminy Kraków oraz kryteriów wyboru osób z którymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności. 2000-11-22
LXV/545/00UCHWAŁA NR LXV/545/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2000 r. w sprawie akceptacji zmian granic Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Krakowskiego Parku Technologicznego. 2000-11-22
LXV/543/00UCHWAŁA NR LXV/543/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2000 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Krakowa na rok 2000. (dot. przeniesienia środków z rezerwy celowej na zadania inwestycyjne uznane przez dzielnice za priorytetowe oraz zmian w wydatkach w działach: 50 70 74 79 83 85 86 87 89 93 – zadania Dzielnic). 2000-11-22
LXV/544/00UCHWAŁA NR LXV/544/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2000 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Krakowa na rok 2000. (dot. zmian w wydatkach w działach: 50 70 79 85 86 i 91 oraz zmian w GFOŚiGW). 2000-11-22
LXV/542/00UCHWAŁA NR LXV/542/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2000 r. w sprawie wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2000 r. 2000-11-22
LXVI/551/00UCHWAŁA NR LXVI/551/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 grudnia 2000 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości zwolnień od tego podatku oraz wzorów deklaracji podatkowych. 2000-12-06
LXVI/553/00UCHWAŁA NR LXVI/553/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 grudnia 2000 r. w sprawie wysokości stawki podatku od posiadania psów. 2000-12-06
LXVI/546/00UCHWAŁA NR LXVI/546/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 grudnia 2000 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Krakowa. 2000-12-06
LXVI/559/00UCHWAŁA NR LXVI/559/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 grudnia 2000 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Krakowa na rok 2000. (dot. zadań realizowanych w ramach LII). 2000-12-06
LXVI/557/00UCHWAŁA NR LXVI/557/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 grudnia 2000 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Krakowa na rok 2000. (dot. zmian w wydatkach w działach: 50 70 74 79 83 85 87 89 i 93 – zadania Dzielnic). 2000-12-06
LXVI/554/00UCHWAŁA NR LXVI/554/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 grudnia 2000 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Planu Ograniczania Skutków Powodzi i Profilaktyki Powodziowej dla Krakowa 2000-12-06
LXVI/547/00UCHWAŁA NR LXVI/547/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 grudnia 2000 r. w sprawie zawarcia Umowy Wsparcia Projektu Inwestycyjnego Płaszów II pomiędzy Miastem Kraków Krakowskim Holdingiem Komunalnym S.A. Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji S.A. a Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju. 2000-12-06
LXVI/561/00UCHWAŁA NR LXVI/561/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 grudnia 2000 r. w sprawie zmiany (korekty) miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa. 2000-12-06
LXVI/556/00UCHWAŁA NR LXVI/556/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 grudnia 2000 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Krakowa Nr LX/491/00 z dnia 13 września 2000 r. w sprawie ustalenia regulaminów określających niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz przyznawania nauczycielom zatrudnionym w samorządowych placówkach oświatowych w Mieście Krakowie dodatków do wynagrodzeń i nagród. 2000-12-06
LXVI/555/00UCHWAŁA NR LXVI/555/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 grudnia 2000 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Lipskiej stanowiącej własność Miasta Kraków na rzecz Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa. 2000-12-06
LXVI/552/00UCHWAŁA NR LXVI/552/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 grudnia 2000 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości i zasad poboru opłaty targowej. 2000-12-06
LXVI/558/00UCHWAŁA NR LXVI/558/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 grudnia 2000 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Krakowa na rok 2000. (dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 91 i 97 zmian w wydatkach w działach: 40 50 70 79 85 86 87 89 91 i 93 oraz zmian w PFGZGiK). 2000-12-06
LXVI/548/00UCHWAŁA NR LXVI/548/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 grudnia 2000 r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/205/95 Rady Miasta Krakowa z 16 maja 1995 r. w sprawie określenia wysokości czynszu za lokale socjalne zmienioną uchwałą Nr XII/98/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 marca 1999 r. 2000-12-06
LXVI/549/00UCHWAŁA NR LXVI/549/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 grudnia 2000 r. w sprawie opłaty administracyjnej. 2000-12-06


<<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 >>>

 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
BEATA KOWALÓWKA - DYREKTOR KANCELARII
Osoba publikująca:
KONRAD SZUBA
Data wytworzenia:
2002-11-04
Data publikacji:
2003-07-01
Data aktualizacji:
2019-05-21