Wyszukiwanie zaawansowane uchwał Rady Miasta Krakowa

Podaj słowa (oddzielone spacjami) związane z szukanym dokumentem. Duże i małe litery nie są rozróżniane. Wyszukiwane są dokumenty zawierające wszystkie podane słowa.


Uwaga:
przy wyszukiwaniu uchwał kadencji V, które są aktami prawa miejscowego – w wyszukiwarce w słowach kluczowych należy wpisać: akt prawa miejscowego.Kadencje:
szukaj wśród:
 

Lista uchwał z danej kadencji: I (1990-1994)  II (1994-1998)   III (1998-2002)   IV (2002-2006)   V (2006-2010)   VI (2010-2014)   VII (2014-2018)   VIII (2018-2023)  

Wyświetalne wyniki sortowane są w kolejności uchwalania.

Można stosować znaki uogólniające.
* = dowolny ciąg znaków, ? = dowolny znak
np. kra* = krakow,kraków,krakowa,krakowski ...
np. miast? = miasto,miastu,miasta ...


Znaleziono 1169 rekordów odpowiadających zapytaniu.Rekordy: 441-460

Numer uchwały Tytuł Data uchwalenia
V/46/98UCHWAŁA NR V/46/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 grudnia 1998 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Krakowa na 1998 rok. (dot. zwiększenia dochodów zmniejszenia i zwiększenia wydatków zmian w przychodach i rozchodach). 1998-12-09
V/45/98UCHWAŁA NR V/45/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 grudnia 1998 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Krakowa na 1998 rok. (dot. zmniejszenia planu dochodów i wydatków w zadaniach realizowanych w ramach - LII). 1998-12-09
V/44/98UCHWAŁA NR V/44/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 grudnia 1998 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Krakowa na 1998 rok. (dot. zmiany uchwały Nr CXIX/1066/98 RMK z dnia 3.VI.1998r. - korekta planu dochodów i wydatków budżetowych - LII). 1998-12-09
V/43/98UCHWAŁA NR V/43/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 grudnia 1998 r. w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do uchwały Nr XC/870/97 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 września 1997 r. w sprawie kierunków działania Zarządu Miasta Krakowa w zakresie organizowania realizacji i dofinansowywania lokalnych inicjatyw inwestycyjnych. 1998-12-09
V/42/98UCHWAŁA NR IV/42/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 grudnia 1998 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Krakowa na 1998 rok (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w związku z wprowadzeniem dodatkowych zadań realizowanych w ramach - LII). 1998-12-09
LXXXVIII/822/01UCHWAŁA NR LXXXVIII/822/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 października 2001 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Krakowa. 2001-10-17
LXXXVIII/821/01UCHWAŁA Nr LXXXVIII/821/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 października 2001 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. 2001-10-17
LXXXVII/820/01UCHWAŁA NR LXXXVII/820/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2001 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2001 (dot. zmian w wydatkach w działach: 600 750 801 854 926 - zadania uznane za priorytetowe przez Rady Dzielnic w 2001 roku). 2001-10-10
LXXXVII/819/01UCHWAŁA NR LXXXVII/819/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2001 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2001 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 010 600 630 700 754 758 801 853 i 900 zmian w wydatkach w działach: 710 750 754 801 851 853 854 i 900 oraz zmian w FOŚiGW i PFGZGiK). 2001-10-10
LXXXVII/818/01UCHWAŁA NR LXXXVII/818/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2001 r. w sprawie nadania imienia Gimnazjum nr 27 w Krakowie, ul. Malborska 98. 2001-10-10
LXXXVII/817/01UCHWAŁA NR LXXXVII/817/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2001 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Krakowa. 2001-10-10
LXXXVII/816/01UCHWAŁA NR LXXXVII/816/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2001 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Głównej Rady Miasta Krakowa. 2001-10-10
LXXXVII/815/01UCHWAŁA NR LXXXVII/815/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2001 r. w sprawie likwidacji Domu Dziecka Nr 9 w Krakowie ul. Modrzewiowa 25. 2001-10-10
LXXXVII/814/01UCHWAŁA NR LXXXVII/814/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2001 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa dla obszaru w rejonie ulicy Armii Krajowej. 2001-10-10
LXXXVII/813/01UCHWAŁA NR LXXXVII/813/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2001 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa dla obszaru w rejonie Wrocławska - Racławicka - Łokietka. 2001-10-10
LXXXVII/812/01UCHWAŁA NR LXXXVII/812/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2001 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa dla obszaru w rejonie ulicy Tynieckiej. 2001-10-10
LXXXVII/811/01UCHWAŁA NR LXXXVII/811/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2001 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa dla obszaru w rejonie ulicy Jana Hallera. 2001-10-10
LXXXVII/810/01UCHWAŁA NR LXXXVII/810/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2001 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego osiedla Skotniki po zachodniej stronie ul. Dobrowolskiego - od ul. Kozienickiej do ul. Starzyńskiego. 2001-10-10
LXXXVII/809/01UCHWAŁA NR LXXXVII/809/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2001 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa dla obszaru położonego przy ul. Borsuczej oznaczonego symbolem ZP 101. 2001-10-10
LXXXVII/808/01UCHWAŁA NR LXXXVII/808/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2001 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa dla obszaru w rejonie ulicy Witkowickiej. 2001-10-10


<<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 >>>