Wyszukiwanie zaawansowane uchwał Rady Miasta Krakowa

Podaj słowa (oddzielone spacjami) związane z szukanym dokumentem. Duże i małe litery nie są rozróżniane. Wyszukiwane są dokumenty zawierające wszystkie podane słowa.


Uwaga:
przy wyszukiwaniu uchwał kadencji V, które są aktami prawa miejscowego – w wyszukiwarce w słowach kluczowych należy wpisać: akt prawa miejscowego.Kadencje:
szukaj wśród:
 

Lista uchwał z danej kadencji: I (1990-1994)  II (1994-1998)   III (1998-2002)   IV (2002-2006)   V (2006-2010)   VI (2010-2014)   VII (2014-2018)   VIII (2018-2023)  

Wyświetalne wyniki sortowane są w kolejności uchwalania.

Można stosować znaki uogólniające.
* = dowolny ciąg znaków, ? = dowolny znak
np. kra* = krakow,kraków,krakowa,krakowski ...
np. miast? = miasto,miastu,miasta ...


Znaleziono 1169 rekordów odpowiadających zapytaniu.Rekordy: 41-60

Numer uchwały Tytuł Data uchwalenia
CXX/1126/02UCHWAŁA NR CXX/1126/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 września 2002 r. w sprawie przystąpienia Miasta Krakowa do Budowlanej Spółdzielni Mieszkaniowej "Inwestycja". 2002-09-12
CXX/1125/02UCHWAŁA NR CXX/1125/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 września 2002 r. w sprawie wprowadzenia regulaminów korzystania z Parku - Planty Bieńczyckie, Parku Krowoderskiego i Parku Solvay. 2002-09-12
CXX/1124/02UCHWAŁA NR CXX/1124/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 września 2002 r. w sprawie ustanowienia Fundacji "Centrum Edukacji Kulturowej i Ekologicznej" w Krakowie. 2002-09-11
CXX/1123/02UCHWAŁA NR CXX/1123/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 września 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "Batowice-Zachód". 2002-09-11
CXX/1122/02UCHWAŁA NR CXX/1122/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 września 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulic Koletek - Sukiennicza - Dietla. 2002-09-11
CXIX/1121/02UCHWAŁA NR CXIX/1121/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 sierpnia 2002 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Budżetowej Rady Miasta Krakowa. 2002-08-28
CXIX/1120/02UCHWAŁA NR CXIX/1120/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 sierpnia 2002 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Kultury i Ochrony Zabytków Rady Miasta Krakowa. 2002-08-28
CXIX/1119/02UCHWAŁA NR CXIX/1119/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 sierpnia 2002 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2002. (dot. zmian w wydatkach w działach: 600, 750, 754, 801, 854, 900, 921 - zadania priorytetowe Dzielnic). 2002-08-28
CXIX/1118/02UCHWAŁA NR CXIX/1118/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 sierpnia 2002 r. w sprawie w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2002. (dot. zwiększenia planu dochodów w dziale 010 i wydatków w działach: 750 i 900 oraz zmian w wydatkach w działach: 600, 750, 754, 801, 921, 926). 2002-08-28
CXIX/1117/02UCHWAŁA NR CXIX/1117/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 sierpnia 2002 r. w sprawie założenia Gimnazjum Nr 78 prowadzącego oddziały przysposabiające do pracy oraz założenia Gimnazjum Nr 2 dla Dorosłych, które wejdą w skład Zespołu Szkół Elektrycznych Nr 1 z siedzibą przy ul. Kamieńskiego 49 w Krakowie. 2002-08-28
CXIX/1116/02UCHWAŁA NR CXIX/1116/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 sierpnia 2002 r. w sprawie nadania statutów szkołom ponadgimnazjalnym. 2002-08-28
CXIX/1115/02UCHWAŁA NR CXIX/1115/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 sierpnia 2002 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Krakowa. 2002-08-28
CXIX/1114/02UCHWAŁA NR CXIX/1114/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 sierpnia 2002 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Miasta Krakowa do zawierania wieloletnich umów w ramach wydatków bieżących. 2002-08-28
CXIX/1113/02UCHWAŁA NR CXIX/1113/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 sierpnia 2002 r. w sprawie powołania Komisji Odwoławczej Wyborów do Rad Dzielnic. 2002-08-28
CXIX/1112/02UCHWAŁA NR CXIX/1112/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 sierpnia 2002 . w sprawie powołania Miejskiego Komisarza Wyborczego Wyborów do Rad Dzielnic. 2002-08-28
CXIX/1111/02UCHWAŁA NR CXIX/1111/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 sierpnia 2002 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Rad Dzielnic Miasta Krakowa w 2002 roku. 2002-08-28
CXIX/1110/02UCHWAŁA NR CXIX/1110/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 sierpnia 2002 r. w sprawie zmian w składzie Komisji ds. Rodziny i Polityki Społecznej Rady Miasta Krakowa. 2002-08-28
CXIX/1109/02UCHWAŁA Nr CXIX/1109/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 sierpnia 2002 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. 2002-08-28
CXIX/1108/02UCHWAŁA NR CXIX/1108/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 sierpnia 2002 r. zmieniająca uchwalę Nr XCVIII/637/93 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 listopada 1993 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Miasta Krakowa. 2002-08-28
CXIX/1107/02UCHWAŁA NR CXIX/1107/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 sierpnia 2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr CXIII/1051/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 maja 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w 2002 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w Mieście Krakowie. 2002-08-28


<<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 >>>

 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
BEATA KOWALÓWKA - DYREKTOR KANCELARII
Osoba publikująca:
KONRAD SZUBA
Data wytworzenia:
2002-11-04
Data publikacji:
2003-07-01
Data aktualizacji:
2019-05-21