Wyszukiwanie zaawansowane uchwał Rady Miasta Krakowa

Podaj słowa (oddzielone spacjami) związane z szukanym dokumentem. Duże i małe litery nie są rozróżniane. Wyszukiwane są dokumenty zawierające wszystkie podane słowa.


Uwaga:
przy wyszukiwaniu uchwał kadencji V, które są aktami prawa miejscowego – w wyszukiwarce w słowach kluczowych należy wpisać: akt prawa miejscowego.Kadencje:
szukaj wśród:
 

Lista uchwał z danej kadencji: I (1990-1994)  II (1994-1998)   III (1998-2002)   IV (2002-2006)   V (2006-2010)   VI (2010-2014)   VII (2014-2018)   VIII (2018-2023)  

Wyświetalne wyniki sortowane są w kolejności uchwalania.

Można stosować znaki uogólniające.
* = dowolny ciąg znaków, ? = dowolny znak
np. kra* = krakow,kraków,krakowa,krakowski ...
np. miast? = miasto,miastu,miasta ...


Znaleziono 1169 rekordów odpowiadających zapytaniu.Rekordy: 401-420

Numer uchwały Tytuł Data uchwalenia
XC/842/01UCHWAŁA NR XC/842/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 listopada 2001 r. w sprawie ustanowienia Fundacji „ Bezpieczny Kraków” . 2001-11-07
XC/841/01UCHWAŁA NR XC/841/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 listopada 2001 r. zmieniająca uchwałę Nr LV/432/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Obszaru Barycz-Soboniowice. 2001-11-07
X/94/99UCHWAŁA NR X/94/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 lutego 1999 r. w sprawie zmiany uchwały nr LXXI/704/97 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 lutego 1997 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży podawania i spożywania napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów na terenie Gminy Miasta Krakowa oraz zmian w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 1999-02-17
X/93/99UCHWAŁA NR X/93/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 lutego 1999 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Miasta Krakowa wymogu uzyskania zezwoleń na zarobkowy przewóz osób taksówkami 1999-02-17
X/92/99UCHWAŁA NR X/92/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 lutego 1999 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/20/98 z dnia 18 listopada 1998 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej Rady Miasta Krakowa. 1999-02-17
X/91/99UCHWAŁA NR X/91/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 lutego 1999 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Miejskiego Zakładu Torów Sieci i Podstacji Trakcyjnych Sp. z o.o. Kolejowych Zakładów Automatyki S.A. 1999-02-17
VII/80/99UCHWAŁA NR VII/80/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 stycznia 1999 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/68/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 grudnia 1998 roku w sprawie ustalenia harmonogramu przygotowywania i uchwalania budżetu miasta Krakowa na 1999 rok. 1999-01-13
VII/79/99UCHWAŁA NR VII/79/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 stycznia 1999 r. w sprawie opinii do projektu rozkładu godzin pracy aptek krakowskich w I półroczu 1999 r. 1999-01-13
VII/78/99UCHWAŁA NR VII/78/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 stycznia 1999 r. w sprawie zmiany w składzie Komisji ds. Rodziny i Polityki Społecznej Rady Miasta Krakowa. 1999-01-13
VII/77/99UCHWAŁA NR VII/77/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 stycznia 1999 r. w sprawie nadania Panu Generałowi Bohdanowi Zielińskiemu - "Tytusowi" Honorowego Obywatelstwa Stołecznego Królewskiego Miasta K 1999-01-13
VII/76/99UCHWAŁA NR VII/76/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 stycznia 1999 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krakowie. 1999-01-13
VII/75/99UCHWAŁA NR VII/75/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 stycznia 1999 r. w sprawie upoważnienia do reprezentowania Gminy Kraków w Związku Gmin Jurajskich 1999-01-13
VII/74/99UCHWAŁA NR VII/74/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 stycznia 1999 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LVI/522/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 lipca 1996 r. dotyczącej wskazania przedstawiciela Gminy Miasta Krakowa do Rady Nadzorczej Spółki "Międzynarodowy Port Lotniczy - Balice" 1999-01-13
VI/73/98UCHWAŁA NR VI/73/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie w sprawie przyjęcia do realizacji przez Gminę Kraków zarządzania ruchem na drogach wojewódzkich i krajowych w mieście Krakowie. 1998-12-30
VI/72/98UCHWAŁA NR VI/72/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej. 1998-12-30
VI/71/98UCHWAŁA NR VI/71/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie przystąpienia Gminy Kraków do Spółdzielni Mieszkaniowej "KABEL". 1998-12-30
VI/70/98UCHWAŁA NR VI/70/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr IX/57/90 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 października 1990 r. dot. przystąpienia Krakowa do Związku Miast Polskich. 1998-12-30
VI/69/98UCHWAŁA NR VI/69/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie zmieniająca uchwałę NR CI/936/97 z dnia 17 grudnia 1997 roku w sprawie realizacji zintegrowanego systemu zarządzania miastem. 1998-12-30
VI/68/98UCHWAŁA NR VI/68/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 grudnia 1998 r. w sprawie ustalenia harmonogramu przygotowywania i uchwalania budżetu miasta Krakowa na 1999 r. 1998-12-23
VI/67/98UCHWAŁA NR VI/67/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 grudnia 1998 r. w sprawie wypłaty Gminie Zielonki rekompensaty w wysokości 40 000 zł w ramach przygotowania do realizacji zadania inwestycyjnego "Regulacja potoku Rozrywka". 1998-12-23


<<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 >>>