Wyszukiwanie zaawansowane uchwał Rady Miasta Krakowa

Podaj słowa (oddzielone spacjami) związane z szukanym dokumentem. Duże i małe litery nie są rozróżniane. Wyszukiwane są dokumenty zawierające wszystkie podane słowa.


Uwaga:
przy wyszukiwaniu uchwał kadencji V, które są aktami prawa miejscowego – w wyszukiwarce w słowach kluczowych należy wpisać: akt prawa miejscowego.Kadencje:
szukaj wśród:
 

Lista uchwał z danej kadencji: I (1990-1994)  II (1994-1998)   III (1998-2002)   IV (2002-2006)   V (2006-2010)   VI (2010-2014)   VII (2014-2018)   VIII (2018-2023)  

Wyświetalne wyniki sortowane są w kolejności uchwalania.

Można stosować znaki uogólniające.
* = dowolny ciąg znaków, ? = dowolny znak
np. kra* = krakow,kraków,krakowa,krakowski ...
np. miast? = miasto,miastu,miasta ...


Znaleziono 1169 rekordów odpowiadających zapytaniu.Rekordy: 1121-1140

Numer uchwały Tytuł Data uchwalenia
XXXIV/249/99UCHWAŁA NR XXXIV/249/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 1999 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Sportu Turystyki i Kultury Fizycznej Rady Miasta Krakowa. 99/11/03
XXXIV/250/99UCHWAŁA NR XXXIV/250/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 1999 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Infrastruktury Komunalnej Rady Miasta Krakowa. 99/11/03
XXXIX/288/99UCHWAŁA NR XXXIX/288/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 grudnia 1999 r. w sprawie opłaty administracyjnej. 99/12/15
XXXIX/289/99UCHWAŁA NR XXXIX/289/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 grudnia 1999 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych. 99/12/15
XXXIX/290/99UCHWAŁA NR XXXIX/290/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 grudnia 1999 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku. 99/12/15
XXXIX/291/99UCHWAŁA NR XXXIX/291/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 grudnia 1999 r. w sprawie wysokości stawki podatku od posiadania psów. 99/12/15
XXXIX/292/99UCHWAŁA NR XXXIX/292/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 grudnia 1999 r. w sprawie zmiany w składzie Komisji ds. Rodziny i Polityki Społecznej Rady Miasta Krakowa 99/12/15
XXXIX/293/99UCHWAŁA NR XXXIX/293/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 grudnia 1999 r. w sprawie zmiany w składzie Komisji Mieszkalnictwa i Inicjatyw Lokalnych Rady Miasta Krakowa 99/12/15
XXXIX/294/99UCHWAŁA NR XXXIX/294/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 grudnia 1999 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Krakowa na rok 1999. (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 50 oraz zmian w planie wydatków w dziale: 86 i 91). 99/12/15
XXXIX/295/99UCHWAŁA NR XXXIX/295/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 grudnia 1999 r. w sprawie wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego 1999. 99/12/15
XXXVI/251/99UCHWAŁA NR XXXVI/251/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 listopada 1999 r. w sprawie Planu Finansowo - Inwestycyjnego Miasta Krakowa na lata 2000-2004. 99/11/17
XXXVI/252/99UCHWAŁA NR XXXVI/252/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 listopada 1999 r. w sprawie zniesienia obowiązku zwrotu bonifikaty udzielonej przy wykupie lokalu mieszkalnego. 99/11/17
XXXVI/253/99UCHWAŁA NR XXXVI/253/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 listopada 1999 r. w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci środków trwałych wytworzonych w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych oraz lokalnych inicjatyw mieszkaniowych do Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A. 99/11/17
XXXVI/254/99UCHWAŁA NR XXXVI/254/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 listopada 1999 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność Gminy Kraków przeznaczonych na realizację urządzeń infrastruktury technicznej. 99/11/17
XXXVI/255/99UCHWAŁA NR XXXVI/255/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 listopada 1999 r. w sprawie nieodpłatnego oddania w użytkowanie wieczyste na dopełnienie w drodze bezprzetargowej działki położonej przy ul. Bora Komorowskiego w Krakowie na rzecz Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. 99/11/17
XXXVI/256/99UCHWAŁA NR XXXVI/256/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 listopada 1999 r. w sprawie nadania imienia Gimnazjum Nr 14 w Krakowie przy ul. Czerwieńskiego 16. 99/11/17
XXXVI/257/99UCHWAŁA NR XXXVI/257/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 listopada 1999 r. w sprawie zamiany pomiędzy Gminą Kraków a Agencją Rozwoju Regionu Krakowskiego S. A 99/11/17
XXXVI/258/99UCHWAŁA NR XXXVI/258/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 listopada 1999 r. w sprawie wniesienia przez Gminę Kraków do Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A. wkładu niepieniężnego (aportu) którego przedmiotem jest środek trwały pod nazwą "Ciepłociąg od komory KI/1 do PLIVA Kraków Zakłady Farmaceutyczne S.A.". 99/11/17
XXXVI/259/99UCHWAŁA NR XXXVI/259/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 listopada 1999 r. w sprawie opinii dot. przebiegu dróg krajowych przez Kraków. 99/11/17
XXXVI/260/99UCHWAŁA NR XXXVI/260/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 listopada 1999 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa obszaru przy Rondzie Kocmyrzowskim. 99/11/17


<<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 >>>