Wyszukiwanie zaawansowane uchwał Rady Miasta Krakowa

Podaj słowa (oddzielone spacjami) związane z szukanym dokumentem. Duże i małe litery nie są rozróżniane. Wyszukiwane są dokumenty zawierające wszystkie podane słowa.


Uwaga:
przy wyszukiwaniu uchwał kadencji V, które są aktami prawa miejscowego – w wyszukiwarce w słowach kluczowych należy wpisać: akt prawa miejscowego.Kadencje:
szukaj wśród:
 

Lista uchwał z danej kadencji: I (1990-1994)  II (1994-1998)   III (1998-2002)   IV (2002-2006)   V (2006-2010)   VI (2010-2014)   VII (2014-2018)   VIII (2018-2023)  

Wyświetalne wyniki sortowane są w kolejności uchwalania.

Można stosować znaki uogólniające.
* = dowolny ciąg znaków, ? = dowolny znak
np. kra* = krakow,kraków,krakowa,krakowski ...
np. miast? = miasto,miastu,miasta ...


Znaleziono 1169 rekordów odpowiadających zapytaniu.Rekordy: 1-20

Numer uchwały Tytuł Data uchwalenia
LI/393/00Rady Miasta Krakowa z dnia 17 maja 2000 r. w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne w zasobach Towarzystwa Budownictwa Społecznego Kliny- Zacisze S.A. na terenie Miasta Krakowa. 2000-05-17
LXI/509/00Rady Miasta Krakowa z dnia 27 września 2000 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Krakowa na rok 2000. (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 70 zmian planu wydatków w działach: 50 70). 2000-09-27
LXXIV/646/01Rady Miasta Krakowa z dnia 11 kwietnia 2001 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 40 w Krakowie ul. Pszczelna 13. 2001-04-11
CXVI/1077/02Rady Miasta Krakowa z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2002. (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 851 oraz zmian w wydatkach w dziale 600). 2002-06-26
VII/75/99UCHWAŁA NR VII/75/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 stycznia 1999 r. w sprawie upoważnienia do reprezentowania Gminy Kraków w Związku Gmin Jurajskich 1999-01-13
VII/76/99UCHWAŁA NR VII/76/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 stycznia 1999 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krakowie. 1999-01-13
XLI/306/99UCHWAŁA NR XLI/306/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Miasta Krakowa do zmiany i nadawania statutów instytucjom kultury dla których organizatorem jest Kraków – Miasto na prawach Powiatu. 1999-12-29
XLI/308/99UCHWAŁA NR XLI/308/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Krakowa na rok 1999. (dot. zwiększenia dochodów oraz wydatków w dziale 79) oraz w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/295/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 grudnia 1999 r. dotyczącej wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego 1999. 1999-12-29
XLI/313/99UCHWAŁA NR XLI/313/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie zmiany w składzie Komisji Praworządności i Porządku Publicznego Rady Miasta Krakowa 1999-12-29
C/950/02UCHWAŁA NR C/950/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 lutego 2002 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Krakowa. 2002-02-20
C/951/02UCHWAŁA NR C/951/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 lutego 2002 r. w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy Miastem Kraków a Parafią Rzymskokatolicką pw. Św. Maksymiliana Kolbego w Krakowie Opatkowicach. 2002-02-20
C/952/02UCHWAŁA NR C/952/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 lutego 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszaru Sidzina-Południe i obszaru Sidzina-Północ. 2002-02-20
C/953/02UCHWAŁA NR C/953/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 lutego 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Sołtysowskiej w Krakowie. 2002-02-20
C/954/02UCHWAŁA NR C/954/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 lutego 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Golikówka w Krakowie. 2002-02-20
C/955/02UCHWAŁA NR C/955/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 lutego 2002 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg i Komunikacji w Krakowie do wydawania decyzji administracyjnych i postanowień.<<>>: Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego z 20.03.2002 r. Stwierdzenie nieważności § 4 uchwały dot. wejścia uchwały w życie z dniem podjęcia. 2002-02-20
C/956/02UCHWAŁA NR C/956/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 lutego 2002 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla rozstrzygnięcia konkursu dla Rad Dzielnic Miasta Krakowa w roku 2002. 2002-02-20
C/957/02UCHWAŁA NR C/957/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 lutego 2002 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznej dotyczącej przyłączenia do Miasta Krakowa sołectwa Krzysztoforzyce położonego w Gminie Kocmyrzów - Luborzyca. 2002-02-20
C/958/02UCHWAŁA NR C/958/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 lutego 2002 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Kultury i Ochrony Zabytków Rady Miasta Krakowa. 2002-02-20
C/959/02UCHWAŁA NR C/959/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 lutego 2002 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Inwentaryzacyjnej. 2002-02-20
C/960/02UCHWAŁA NR C/960/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr LII/413/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 31 maja 2000 r. w sprawie zmiany statutów Domów Pomocy Społecznej działających w mieście na prawach powiatu Kraków. 2002-02-20


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 >>>