Wyszukiwanie zaawansowane uchwał Rady Miasta Krakowa

Podaj słowa (oddzielone spacjami) związane z szukanym dokumentem. Duże i małe litery nie są rozróżniane. Wyszukiwane są dokumenty zawierające wszystkie podane słowa.


Uwaga:
przy wyszukiwaniu uchwał kadencji V, które są aktami prawa miejscowego – w wyszukiwarce w słowach kluczowych należy wpisać: akt prawa miejscowego.Kadencje:
szukaj wśród:
 

Wyświetalne wyniki sortowane są w kolejności uchwalania.

Można stosować znaki uogólniające.
* = dowolny ciąg znaków, ? = dowolny znak
np. kra* = krakow,kraków,krakowa,krakowski ...
np. miast? = miasto,miastu,miasta ...


Znaleziono 1296 odpowiadających zapytaniu rekordów.

Rekordy: 1-10

Nr recNumer uchwałyDotyczyData uchwalenia
1.I/10/02UCHWAŁA NR I/10/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie powołania Komisji Edukacji, Kultury Fizycznej i Sportu Rady Miasta Krakowa....

(więcej)

2002-11-19
2.I/1/02UCHWAŁA NR I/1/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa....

(więcej)

2002-11-19
3.I/11/02UCHWAŁA NR I/11/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie powołania Komisji Zdrowia i Profilaktyki Rady Miasta Krakowa....

(więcej)

2002-11-19
4.I/12/02UCHWAŁA NR I/12/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie powołania Komisji Mienia i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Krakowa....

(więcej)

2002-11-19
5.I/13/02UCHWAŁA NR I/13/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie powołania Komisji Kultury, Promocji i Ochrony Zabytków Rady Miasta Krakowa....

(więcej)

2002-11-19
6.I/14/02UCHWAŁA NR I/14/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie powołania Komisji Praworządności Rady Miasta Krakowa....

(więcej)

2002-11-19
7.I/15/02UCHWAŁA NR I/15/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie powołania Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Rady Miasta Krakowa....

(więcej)

2002-11-19
8.I/16/02UCHWAŁA NR I/16/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Krakowa....

(więcej)

2002-11-19
9.I/2/02UCHWAŁA NR I/2/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Krakowa....

(więcej)

2002-11-19
10.I/3/02UCHWAŁA NR I/3/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Krakowa....

(więcej)

2002-11-19


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 >>>