Wyszukiwanie zaawansowane rezolucji Rady Miasta Krakowa

Podaj słowa (oddzielone spacjami) związane z szukanym dokumentem. Duże i małe litery nie są rozróżniane. Wyszukiwane są dokumenty zawierające wszystkie podane słowa.


Uwaga:
przy wyszukiwaniu uchwał kadencji V, które są aktami prawa miejscowego – w wyszukiwarce w słowach kluczowych należy wpisać: akt prawa miejscowego.Kadencje:
 

Lista rezolucji z danej kadencji: I (1990-1994)  II (1994-1998)   III (1998-2002)   IV (2002-2006)   V (2006-2010)   VI (2010-2014)   VII (2014-2018)   VIII (2018-2023)  

Wyświetalne wyniki sortowane są w kolejności uchwalania.

Można stosować znaki uogólniające.
* = dowolny ciąg znaków, ? = dowolny znak
np. kra* = krakow,kraków,krakowa,krakowski ...
np. miast? = miasto,miastu,miasta ...


Znaleziono 587 rekordów odpowiadających zapytaniu.Rekordy: 261-280

Numer rezolucji Tytuł Data uchwalenia
35/LVI/08Rezolucja Nr 35/LVI/08 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 5 listopada 2008 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ Skierowana do Prezesa Rady Ministrów w sprawie wniosku o wsparcie starań Oo. Paulinów w dążeniu do rozbudowy Krypty Zasłużonych. 2008-11-05
34/LIII/08Rezolucja Nr 34/LIII/08 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 8 października 2008 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ Zwracamy się z apelem do Posłów i Senatorów RP o podjęcie prac ustawodawczych mających na celu objęcie przepisami antykorupcyjnymi zawartymi w artykułach: 24b, 24f ust. l, 24h, 24i ustawy o samorządzie gminnym, przewodniczących zarządów jednostek pomocniczych gmin 2008-10-08
33/LIII/08Rezolucja Nr 33/LIII/08 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 8 października 2008 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ DO MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Rada Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa zwraca się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zainicjowanie nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym 2008-10-08
32/XLIX/08Rezolucja Nr 32/XLIX/08 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 27 sierpnia 2008 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Krakowem a Tbilisi 2008-08-27
31/XLIX/08Rezolucja Nr 31/XLIX/08 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 27 sierpnia 2008 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego i poparcia dla ustawy o rozwoju miast 2008-08-27
30/XLVII/08Rezolucja Nr 30/XLVII/08 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 25 czerwca 2008 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ Do Posłów i Senatorów Rzeczypospolitej w sprawie zmian ustawy o dodatkach mieszkaniowych 2008-06-25
29/XLVII/08Rezolucja Nr 29/XLVII/08 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 25 czerwca 2008 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie ogłoszenia roku 2009 Rokiem Erazma Jerzmanowskiego. 2008-06-25
28/XLVII/08Rezolucja Nr 28/XLVII/08 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 25 czerwca 2008 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie umożliwienia Szpitalowi Specjalistycznemu im. Stefana Żeromskiego w Krakowie oraz Szpitalowi Miejskiemu Specjalistycznemu im. Gabriela Narutowicza w Krakowie wzięcia udziału w postępowaniu konkursowym mającym na celu uzyskanie środków w ramach Europejskich Funduszy Rozwoju Regionalnego. 2008-06-25
27/XLVI/08Rezolucja Nr 27/XLVI/08 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 11 czerwca 2008 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie wniosku do Rady Ministrów o ustanowienie Programu Wieloletniego finansowanego z budżetu państwa dla Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie-Prokocimiu. 2008-06-11
26/XLIII/08Rezolucja Nr 26/XLIII/08 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 7 maja 2008 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie uściślenia wymogów przy tworzeniu punktów oraz zespołów przedszkolnych w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania. 2008-05-07
25/XLIII/08Rezolucja Nr 25/XLIII/08 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 7 maja 2008 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie odwołania przetargu na sprzedaż działki położonej na terenie projektowanego Lotniczego Parku Kulturowego Czyżyny 2008-05-07
24/XLI/08Rezolucja Nr 24/XLI/08 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 23 kwietnia 2008 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie poparcia dążeń Tybetu do suwerenności. 2008-04-23
23/XXXVIII/08Rezolucja Nr 23/XXXVIII/08 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 26 marca 2008 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie oceny skutków regulacji ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego 2008-03-26
22/XXXVIII/08Rezolucja Nr 22/XXXVIII/08 Rada Miasta Krakowa Rezolucja Nr 22/XXXVIII/08 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 26 marca 2008 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie przeniesienia jednego z Dowództw Sił Zbrojnych RP do Krakowa 2008-03-26
21/XXXVIII/08Rezolucja Nr 21/XXXVIII/08 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 26 marca 2008 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ DO RZĄDU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ w sprawie zainicjowania zmiany ustawy o systemie oświaty, w zakresie wychowania przedszkolnego 2008-03-26
20/XXXVI/08Rezolucja Nr 20/XXXVI/08 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 12 marca 2008 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie propozycji Unii Europejskiej ''W kierunku nowej kultury mobilności w mieście''. 2008-03-12
19/XXXVI/08Rezolucja Nr 19/XXXVI/08 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 12 marca 2008 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ Do Ministerstwa Edukacji oraz Parlamentarzystów Ziemi Krakowskiej w sprawie nowelizacji ustawy o systemie oświaty. 2008-03-12
18/XXXV/08Rezolucja Nr 18/XXXV/08 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 27 lutego 2008 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie wprowadzenia do kalendarza szczepień obowiązkowych szczepień przeciw pneumokokom i meningokokom 2008-02-27
17/XXXV/08Rezolucja Nr 17/XXXV/08 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 27 lutego 2008 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie rozgrywania meczów EURO 2012 w Krakowie 2008-02-27
16/XXXV/08Rezolucja Nr 16//XXXV/08 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 27 lutego 2008 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie Victorii Wiedeńskiej 2008-02-27


<<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>>