Wyszukiwanie zaawansowane rezolucji Rady Miasta Krakowa

Podaj słowa (oddzielone spacjami) związane z szukanym dokumentem. Duże i małe litery nie są rozróżniane. Wyszukiwane są dokumenty zawierające wszystkie podane słowa.


Uwaga:
przy wyszukiwaniu uchwał kadencji V, które są aktami prawa miejscowego – w wyszukiwarce w słowach kluczowych należy wpisać: akt prawa miejscowego.Kadencje:
 

Lista rezolucji z danej kadencji: I (1990-1994)  II (1994-1998)   III (1998-2002)   IV (2002-2006)   V (2006-2010)   VI (2010-2014)   VII (2014-2018)   VIII (2018-2023)  

Wyświetalne wyniki sortowane są w kolejności uchwalania.

Można stosować znaki uogólniające.
* = dowolny ciąg znaków, ? = dowolny znak
np. kra* = krakow,kraków,krakowa,krakowski ...
np. miast? = miasto,miastu,miasta ...


Znaleziono 595 rekordów odpowiadających zapytaniu.Rekordy: 161-180

Numer rezolucji Tytuł Data uchwalenia
22/XV/95Rezolucja Nr 22/XV/95 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 12 kwietnia 1995 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ Rada zobowiązuje Zarząd Miasta Krakowa do przedłożenia w terminie do 15 maja br. sprawozdania z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 1995-04-12
22/XXVII/15Rezolucja Nr 22/XXVII/15 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 21 października 2015 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ skierowaną do: Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz Sejmowej Komisji Samorządu terytorialnego ws. zmian w ustawach ustrojowych JST w zakresie dotyczącym konsultacji społecznych. 2015-10-21
22/XXVIII/11Rezolucja Nr 22/XXVIII/11 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 26 października 2011 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ Do Prezydenta Miasta Krakowa, krakowskich posłów i senatorów w sprawie utrzymania finansowania sieci placówek terapii uzależnień w Krakowie. 2011-10-26
22/XXXIX/99Rezolucja Nr 22/XXXIX/99 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 15 grudnia 1999 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie zwiększenia środków z Budżetu Państwa na finansowanie programu Festiwalu Kraków 2000 w roku 2000. 1999-12-15
22/XXXVIII/08Rezolucja Nr 22/XXXVIII/08 Rada Miasta Krakowa Rezolucja Nr 22/XXXVIII/08 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 26 marca 2008 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie przeniesienia jednego z Dowództw Sił Zbrojnych RP do Krakowa 2008-03-26
23/92Rezolucja nr 23/92 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 25 września 1992 r. uchwaliła niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie deklaracji o przeznaczeniu budynku przy ul. Św. Tomasza 39-41 na potrzeby Akademii Muzycznej w Krakowie. 1992-09-25
23/LII/04Rezolucja Nr 23/LII/04 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 7 lipca 2004 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie pilnego uchwalenia nowych ustaw: Prawo o spółdzielniach mieszkaniowych i Prawo spółdzielcze, uwzględniających wzmocnienie pozycji członka spółdzielni. 2004-07-07
23/XL/99Rezolucja Nr 23/XL/99 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 22 grudnia 1999 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie 100-lecia powstania Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. 1999-12-22
23/XV/95Rezolucja Nr 23/XV/95 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 12 kwietnia 1995 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie zabezpieczenia miasta przed powodzią. 1995-04-12
23/XXVII/15Rezolucja Nr 23/XXVII/15 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 21 października 2015 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ skierowaną do Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie ponownego przyjęcia uchwały Nr XLIV/703/13 z dnia 25 listopada 2013 r. 2015-10-21
23/XXVIII/11Rezolucja Nr 23/XXVIII/11 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 26 października 2011 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ skierowaną do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Krakowskich Posłów, Senatorów, Wojewody Małopolskiego i Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie utrzymania w Krakowie Punktów Konsultacyjnych Krajowego Systemu Usług. 2011-10-26
23/XXXVIII/08Rezolucja Nr 23/XXXVIII/08 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 26 marca 2008 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie oceny skutków regulacji ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego 2008-03-26
24/92Rezolucja nr 24/92 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 25 września 1992 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie skompensowania ograniczenia budżetowego w Działach: Kultura i Kultura Fizyczna. 1992-09-25
24/LII/04Rezolucja Nr 24/LII/04 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 7 lipca 2004 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ do władz spółdzielni mieszkaniowych w Krakowie w sprawie pilnego przekształcenia spółdzielczych lokatorskich praw do lokali mieszkalnych oraz spółdzielczych własnościowych praw do lokali mieszkalnych na pełną własność tych lokali na preferencyjnych zasadach. 2004-07-07
24/XLI/08Rezolucja Nr 24/XLI/08 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 23 kwietnia 2008 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie poparcia dążeń Tybetu do suwerenności. 2008-04-23
24/XLI/99Rezolucja Nr 24/XLI/99 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 29 grudnia 1999 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie zagrożenia dla uzyskania dotacji 300 milionów zł ze środków pomocowych z Unii Europejskiej na wysypisko odpadów komunalnych Barycz. 1999-12-29
24/XV/95Rezolucja Nr 24/XV/95 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 12 kwietnia 1995 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ Rada Miasta Krakowa zwraca się do Prezydenta Miasta Krakowa z apelem o to aby kandydaci na stanowiska kierownicze w Urzędzie Miasta Krakowa byli opiniowani przed nominację przez właściwe Komisje Rady Miasta Krakowa. 1995-04-12
24/XXIV/19REZOLUCJA Nr 24/XXIV/19 Rady Miasta Krakowa podjęta dnia 11 września 2019 r. skierowana do Mateusza Morawieckiego, Prezesa Rady Ministrów w sprawie ''janosikowego w oświacie''. 2019-09-11
24/XXVII/15Rezolucja Nr 24/XXVII/15 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 21 października 2015 roku uchwala niniejszą REZOLUCJĘ skierowaną do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zmiany finansowania kosztów nauki cudzoziemców przebywających w polskich szkołach samorządowych 2015-10-21
24/XXXI/11Rezolucja Nr 24/XXXI/11 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 14 listopada 2011 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ do Ministerstwa Sportu do Komisji Nauki, Edukacji i Sportu Senatu RP do Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Sejmu RP w sprawie rezygnacji z umieszczania na koszulkach Reprezentacji Polski w piłce nożnej wizerunku orła białego w koronie w czerwonym polu, jako godła Rzeczypospolitej Polskiej. 2011-11-14


<<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>>