Wyszukiwanie zaawansowane rezolucji Rady Miasta Krakowa

Podaj słowa (oddzielone spacjami) związane z szukanym dokumentem. Duże i małe litery nie są rozróżniane. Wyszukiwane są dokumenty zawierające wszystkie podane słowa.


Uwaga:
przy wyszukiwaniu uchwał kadencji V, które są aktami prawa miejscowego – w wyszukiwarce w słowach kluczowych należy wpisać: akt prawa miejscowego.Kadencje:
 

Lista rezolucji z danej kadencji: I (1990-1994)  II (1994-1998)   III (1998-2002)   IV (2002-2006)   V (2006-2010)   VI (2010-2014)   VII (2014-2018)   VIII (2018-2023)  

Wyświetalne wyniki sortowane są w kolejności uchwalania.

Można stosować znaki uogólniające.
* = dowolny ciąg znaków, ? = dowolny znak
np. kra* = krakow,kraków,krakowa,krakowski ...
np. miast? = miasto,miastu,miasta ...


Znaleziono 599 rekordów odpowiadających zapytaniu.Rekordy: 1-20

Numer rezolucji Tytuł Data uchwalenia
43/XXXI/95 Rezolucja Nr 43/XXXI/95 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 11 października 1995 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ do władz państwowych w sprawie nakładów na oświatę w budżecie państwa 1995-10-11
1/II/94 Rezolucja Nr 1/II/94 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 13 lipca 1994 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie ustawy z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych. 1994-07-13
63/LV/96 Rezolucja Nr 63/LV/96 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 11 lipca 1996 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie przyspieszenia budowy odcinka Opatkowice-Bieżanów południowego autostradowego (A-4) obejścia Krakowa i kieruje ją do Premiera Rządu RP Pana Włodzimierza Cimoszewicza. 1996-07-11
71/CXVII/14 Rezolucja Nr 71/CXVII/14 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 8 października 2014 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ skierowaną do Parlamentarzystów RP, Prezesa Rady Ministrów, Ministra Infrastruktury i Rozwoju, Ministra Administracji i Cyfryzacji, Ministra Zdrowia, Ministra Środowiska oraz Prezesa UKE w sprawie zmiany przepisów prawnych dotyczących lokalizacji, budowy i funkcjonowania stacji bazowych telefonii komórkowej. 2014-10-08
13/X/94 Rezolucja Nr13/X/94 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 28 grudnia 1994 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie stanu wojennego 1994-12-28
50/CXI/06Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 7 czerwca 2006 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie podziękowania Ojcu Świętemu Benedyktowi XVI za wizytę w Krakowie. 2006-06-07
47/CIII/06Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 1 marca 2006 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do Premiera Rządu Rzeczypospolitej Polskiej do Ministra Edukacji i Nauki w sprawie rządowego projektu upowszechniania wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-5 lat oraz obowiązkowej zerówki dla pięciolatków od września tego roku. 2006-03-01
2/IV/07Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 10 stycznia 2007 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ do Ministra Infrastruktury i Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie zapewnienia finansowania i realizacji (począwszy od 2007 r.) ok. 6 km krajowej drogi ekspresowej S7 na terenie Krakowa, umożliwiającej połączenie autostrady A4 z drogą krajową nr 79 (ul.Igołomska) 2007-01-10
53/CXVIII/06Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 11 października 2006 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ do Ministra Skarbu Państwa w sprawie lokalizacji na terenie Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa siedziby holdingu energetycznego 2006-10-11
53/LXXVI/13Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 12 czerwca 2013 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ skierowaną do Wojewody Małopolski Jerzego Millera oraz Marszałka Województwa Małopolskiego - Marka Sowy w sprawie budowy zbiorników retencyjnych zapewniających bezpieczeństwo powodziowe Mieszkańcom BieSanowa i os. Złocień. 2013-06-12
45/LXXXVII/05Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 14 września 2005 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ Do Premiera Rzeczypospolitej Polskiej Marka Belki w sprawie uwzględnienia Krakowa jako miejsca organizacji turnieju finałowego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej w 2012 r. 2005-09-14
44/LXXXVII/05Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 14 września 2005 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie poparcia Międzynarodowego Dnia Pokoju na świecie 2005-09-14
22/L/04Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 16 czerwca 2004 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ z okazji 25-lecia partnerstwa Krakowa i Norymbergi 2004-06-16
34/LXXIII/05Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 16 marca 2005 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ Panie i Panowie Senatorowie i Posłowie Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Rada Miasta Krakowa zwraca się z apelem do Marszałków Sejmu i Senatu o wstrzymanie prac legislacyjnych w Komisjach Sejmowych nad projektem Ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym gmin (Druk sejmowy nr 3661 z dnia 10.01.2005 r.). 2005-03-16
18/XXXIV/03Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 17 grudnia 2003 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie Narodowego Funduszu Zdrowia 2003-12-17
33/LXXII/05 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 2 marca 2005 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ Zwracamy się do Prezydenta Miasta Krakowa, wszystkich Radnych Miasta Krakowa, Przewodniczących Dzielnic, zastępców Prezydenta, skarbnika, sekretarza, pełnomocników Prezydenta, dyrektorów wydziałów i równorzędnych jednostek organizacyjnych UMK, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, osób zarządzających i członków organów zarządzających gminną osobą prawną, przewodniczących rad nadzorczych oraz osob... 2005-03-02
1/III/06Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 20 grudnia 2006 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ Rada Miasta Krakowa z zaniepokojeniem przyjmuje art. 28 ust. 3 Ustawy ''O zasadach prowadzenia polityki rozwoju'' z 6 grudnia 2006 roku. 2006-12-20
27/LXIII/04Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 20 października 2004 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ do Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. Sprawująca patronat nad Konkursem ?Czy znasz Kraków? Rada Miasta Krakowa wnosi, aby temu Konkursowi nadać status olimpiady tematycznej i konkursu tematycznego. 2004-10-20
28/LXIII/04Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 20 października 2004 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie wniosków Miasta Krakowa o dofinansowanie projektów ze środków Unii Europejskiej. 2004-10-20
29/LXIII/04Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 20 października 2004 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ Zło dobrem zwyciężaj W 20-tą rocznicę męczeńskiej śmierci Ks. Jerzego Popiełuszki 2004-10-20


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>>