Wersja dokumentu z dnia 2010-06-23 13:30:58

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Górka Narodowa Zachód

Urząd Miasta Krakowa
Biuro Planowania Przestrzennego
ul. Józefa Sarego 4
31-047 Kraków

Strona Biura

Otwórz rysunek planu


Osiedle Górka Narodowa Zachód położone jest w północnej części miasta Krakowa na obszarze IV dzielnicy Prądnik Biały. Obszar ten, powinien posiadać typowo miejski charakter, czyli zwartą, intensywną zabudowę, wielofunkcyjność terenu, wysoką atrakcyjność urbanistyczną i architektoniczną, usługi właściwe randze miasta oraz dobrą dostępność komunikacyjną.
Celem planu jest zatrzymanie pozbawionego kontroli zabudowywania tego terenu, powstawania intensywnej zabudowy bez dróg, bez zieleni, bez przestrzeni publicznych i bez jakichkolwiek zasad urbanistycznych i stworzenie na terenie osiedla Górka Narodowa przyjaznego środowiska mieszkalnego z wyznaczonymi terenami zielonymi, atrakcyjną przestrzenią publiczną oraz dobrą, uporządkowaną obsługą komunikacyjną.
W planie przewidziano wzrost liczby mieszkańców na tym terenie. Dlatego poza terenami, przeznaczonymi pod zabudowę mieszkaniową, zaprojektowano utworzenie centrum miejskiego z placem, usługami publicznymi i komercyjnymi. Wyznaczono teren dla budowy przedszkola, szkoły i gimnazjum. Urządzone zostaną parki, skwery, aleje spacerowe, powstaną także tereny sportowe i rekreacyjne.
Plan zakłada stworzenie systemu dróg lokalnych i dojazdowych, w celu ułatwienia komunikacji indywidualnej w obrębie osiedla, modernizację Al. 29 Listopada, usprawniającą ruch w kierunku Warszawy i centrum miasta. W zakresie komunikacji zbiorowej planowane jest stworzenie na terenie objętym planem dworca autobusów miejskich, parkingu strategicznego (przesiadkowego) oraz pętli tramwaju szybkiego, których realizacja zapewni szybkie połączenie osiedla z centrum miasta w tym z największym węzłem komunikacyjnym miasta Krakowskim Centrum Komunikacyjnym. Zapewnione zostały także połączenia z trzecią obwodnicą miasta oraz Śródmieściem, a w kierunku północnym z czwartą obwodnicą, z drogą ekspresową i z Międzynarodowym Portem Lotniczym w Balicach.

Powierzchnia planu - 144 ha
Jednostka ewidencyjna - Krowodrza
Dzielnica - IV

Obowiązuje od dnia 22 lutego 2007 r.


USTALENIA PLANU - Uchwała Nr CXIX/1283/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 października 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Górka Narodowa Zachód".

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego Nr 34, poz. 179, z dnia 22 stycznia 2007 r.
RYSUNEK PLANU - Załącznik nr 1 do uchwały z dnia 25 października 2006 r.

(Elementy planu (.dgn) | Informacja do pliku)

Rysunek rozwiązań infrastruktury technicznej (gospodarka wodno-ściekowa) - Załącznik nr 2 do uchwały z dnia 25 października 2006 r.

Rysunek rozwiązań infrastruktury technicznej (gazownictwo, elektroenergetyka, teletechnika, ciepłownictwo) - Załącznik nr 3 do uchwały z dnia 25 października 2006 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu - Załącznik nr 4 do uchwały z dnia 25 października 2006 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji zakresu infrastryktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania - Załącznik nr 5 do uchwały z dnia 25 października 2006 r.


Wersja z okresu sporządzania planu

Internetowy Dziennik Zapytań

Rejestr planów obowiązujących w dziale Ewidencje, rejestry, archiwa

Inne rejestry prowadzone w Biurze Planowania Przestrzennego

Procedury - sprawy załatwiane w Biurze Planowania Przestrzennego

Wzory podań/wnioski:
- o wydanie wyrysu/wypisu z planu lub studium
- o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki


Informacje o opłatach

Jak trafić do Biura Planowania Przestrzennego oraz godziny obsługi mieszkańców

Strona główna Biura Planowania Przestrzennego

Plany obowiązujące

 

Osoba odpowiedzialna:
ELŻBIETA SZCZEPIŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
TOMASZ GDULA
Data wytworzenia:
2007-02-22
Data publikacji:
2007-02-22
Data aktualizacji:
2020-07-17
 

Dziennik zmian dokumentu:


2020-07-17 15:07:30
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-04-30 15:16:28
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-03-10 12:12:57
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-02-04 09:40:14
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-12-02 10:28:22
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-03-25 12:33:28
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-03-07 13:35:07
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-01-03 13:40:02
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-01-03 10:41:17
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-11-20 12:34:27
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-06-22 11:34:39
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-06-22 11:32:09
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-04-05 13:50:12
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-03-07 11:11:33
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-02-27 13:40:50
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-02-16 13:46:13
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-08-09 14:41:32
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-05-17 14:28:31
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-04-20 14:09:35
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-03-22 11:23:02
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-03-21 13:54:44
TOMASZ GDULA
 Edycja
2016-09-22 11:31:56
TOMASZ GDULA
 Edycja
2016-09-21 11:43:40
TOMASZ GDULA
 Edycja
2016-09-21 11:26:06
TOMASZ GDULA
 Edycja
2016-08-30 09:57:21
TOMASZ GDULA
 Edycja
2016-08-11 13:57:57
TOMASZ GDULA
 Edycja
2016-06-06 08:08:55
TOMASZ GDULA
 Edycja
2016-06-03 08:18:37
TOMASZ GDULA
 Edycja
2015-08-07 13:36:03
TOMASZ GDULA
 Edycja
2015-05-29 10:36:23
TOMASZ GDULA
 Edycja
2015-05-26 08:16:58
TOMASZ GDULA
 Edycja
2015-04-10 13:53:42
TOMASZ GDULA
 Edycja
2015-04-09 11:52:56
TOMASZ GDULA
 Edycja
2015-02-24 11:56:40
TOMASZ GDULA
 Edycja
2015-02-24 11:55:05
TOMASZ GDULA
 Edycja
2015-02-13 11:07:44
TOMASZ GDULA
 Edycja
2014-11-17 13:29:34
TOMASZ GDULA
 Edycja
2014-08-19 14:25:40
TOMASZ GDULA
 Edycja
2014-08-06 13:34:37
TOMASZ GDULA
 Edycja
2014-04-10 12:13:02
TOMASZ GDULA
 Edycja
2014-03-10 15:03:59
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-12-09 11:09:01
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-11-19 11:22:40
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-10-28 14:34:53
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-10-28 14:34:11
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-10-28 14:31:45
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-05-06 10:46:03
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-05-02 11:24:15
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-12-13 15:07:09
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-10-22 10:34:48
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-10-22 10:34:12
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-08-28 08:35:37
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-08-08 14:35:56
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-05-31 14:25:54
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-05-29 13:27:46
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-05-29 11:27:48
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-05-28 14:20:38
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-05-24 14:00:04
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-01-09 12:16:42
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-01-09 12:16:14
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-11-22 12:38:30
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-10-06 13:32:05
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-09-28 12:49:03
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-09-28 12:48:22
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-09-19 09:13:38
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-06-16 10:19:41
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-05-12 14:37:26
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-04-27 12:29:11
TOMASZ GDULA
 Edycja
2010-09-07 12:07:17
TOMASZ GDULA
 Edycja
2010-06-23 13:53:51
TOMASZ GDULA
 Edycja
2010-06-23 13:30:58
TOMASZ GDULA
 Edycja
2010-06-23 12:09:58
TOMASZ GDULA
 Edycja
2009-08-13 12:04:15
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-08-12 07:54:42
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-08-11 14:37:37
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-08-07 12:22:50
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-08-07 12:22:03
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-08-06 10:54:44
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-08-06 10:17:44
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-07-01 10:04:07
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-07-01 10:03:14
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-07-01 09:44:33
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-05-13 11:11:41
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-05-13 10:27:16
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-03-26 15:17:23
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-03-26 15:14:46
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-01-26 11:51:08
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-01-26 11:50:30
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-01-23 10:55:52
GDULA TOMASZ
 Edycja
2008-12-05 13:33:07
GDULA TOMASZ
 Edycja
2008-12-04 13:39:07
GDULA TOMASZ
 Edycja
2008-07-09 14:23:03
GDULA TOMASZ
 Edycja
2008-03-10 12:53:50
GDULA TOMASZ
 Edycja
2008-01-09 11:15:14
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-12-19 11:58:14
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-12-19 11:41:37
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-12-18 13:57:02
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-12-18 13:56:21
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-12-18 11:06:32
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-10-17 14:44:25
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-10-17 14:25:31
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-10-11 09:18:01
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-10-11 09:15:43
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-10-11 07:53:02
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-09-18 13:40:14
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-09-18 13:31:06
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-09-17 16:49:28
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-09-17 12:43:13
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-07-12 13:07:44
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-06-25 14:36:27
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-04-17 11:00:46
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-04-17 10:59:04
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-02-22 07:50:22
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-02-19 12:37:14
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-02-19 12:36:23
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-02-19 12:35:58
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-02-19 12:35:31
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-02-19 12:35:05
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-02-19 12:33:24
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-02-19 12:32:40
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-02-19 12:31:22
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-02-19 12:29:43
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-02-19 12:24:48
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-02-19 12:23:26
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-02-19 12:05:41
GDULA TOMASZ
 Edycja