Dokument archiwalny

Mpzp obszaru Wzgórze Św. Bronisławy II – Zarządzenia

  1. Zarządzenie Nr 1038/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Wzgórze Św. Bronisławy II":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia


 2. Zarządzenie Nr 763/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie rozpatrzenia uwag dotyczących ponownie wyłożonej do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Wzgórze Św. Bronisławy II":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia

  dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia uwag_(2)


 3. Zarządzenie Nr 2097/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie rozpatrzenia uwag dotyczących wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Wzgórze Św. Bronisławy II":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia

  dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia uwag_(1)


 4. Zarządzenie Nr 1914/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 1 września 2009 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Wzgórze Św. Bronisławy II":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia

  dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia wniosków


strona bipPowrót do strony głównej planu