BIP MJO - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Zamówienie publiczne numer 271.1.904.2020 na prowadzenie poradnictwa zawodowego w zakresie aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami przebywajacymi w mieszkaniu wspieranym w ramach projektu pn. "Sami dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Tryb: zamówienie do 30 000euro. Termin składania ofert: do dnia 20 lipca 2020 roku do godz. 09:00.

 

Wynik postępowania.

Ogłoszenie w sprawie zamówienia publicznego wraz z załącznikami (.pdf)

Formularz ofertowy.

Oświadczenie dla celów podatkowych.

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.

Wykaz usług wykonanych/wykonywanych.