Karta usługi SP-3 Ewidencja uczniowskich klubów sportowych oraz klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej

Karta zawiera szczegółowy opis procedury załatwienia sprawy


Wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych

Wniosek składany za pośrednictwem platformy

Nazwa usługi na ePUAP:

Wpis do ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych

 

 

Wypis z ewidencji klubów sportowych

Wniosek składany za pośrednictwem platformy

Nazwa usługi na ePUAP:

Wypis z ewidencji klubów sportowych

 

 

 

Dokonanie zmian w ewidencji uczniowskiego klubu sportowego lub klubu sportowego, działającego w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej

Wniosek składany za pośrednictwem platformy

Nazwa usługi na ePUAP:

Dokonanie zmian w ewidencji uczniowskiego klubu sportowego lub klubu sportowego, działającego w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej

 

 

 

Wykreślenie zlikwidowanego uczniowskiego klubu sportowego lub klubu sportowego, działającego w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej

Wniosek składany za pośrednictwem platformy

Nazwa usługi na ePUAP:

Wykreślenie zlikwidowanego uczniowskiego klubu sportowego lub klubu sportowego, działającego w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej

 

 

 

Wykreślenie uczniowskiego klubu sportowego lub klubu sportowego, działającego w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej z ewidencji w związku ze zmianą organu rejestrującego

Wniosek składany za pośrednictwem platformy

Nazwa usługi na ePUAP:

Wykreślenie uczniowskiego klubu sportowego lub klubu sportowego, działającego w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej z ewidencji w związku ze zmianą organu rejestrującego

 

Sposoby przesłania dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

 

Sposoby odbioru dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie