Karta usługi ML-19 Ponowne zawarcie umowy najmu socjalnego lokalu. Ponowne zawarcie umowy najmu pomieszczenia tymczasowego.

Karta zawiera szczegółowy opis procedury załatwienia sprawy

 

Wniosek składany za pośrednictwem platformy

Nazwa usługi na ePUAP:

Przedłużenie umowy najmu mieszkania socjalnego


Sposoby przesłania dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

 

Sposoby odbioru dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie