Dokument archiwalny


OGŁOSZENIA o zmianach terminów

 OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 27 marca 2020 r.

W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ KRYZYSOWĄ WYNIKAJĄCĄ Z ZAGROŻENIA ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ CHOROBY COVID-19


Zawiadamiam o:


wydłużeniu terminu składania uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „AZORY - ZACHÓD”

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 maja 2020 r. – własnoręcznie podpisane z podaniem imienia, nazwiska i adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.

(Pełna treść ogłoszenia ->)
OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13 marca 2020 r.

W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ KRYZYSOWĄ WYNIKAJĄCĄ Z ZAGROŻENIA ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ CHOROBY COVID-19


Zawiadamiam o:


1) anulowaniu wyłożenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „KOSTRZE”, które miało rozpocząć się dnia 16 marca 2020 r.


2) wydłużeniu terminów wyłożeń:

- projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „GÓRKA NARODOWA - OS. GOTYK” – z dnia 30 marca 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r.

- części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „CENTRUM NOWEJ HUTY II - CZĘŚCI A, B, C” – z dnia 23 marca 2020 r. do dnia 24 kwietnia 2020 r.

- projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „KLEPARZ” – z dnia 31 marca 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r.


3) wydłużeniu terminów składania uwag:

- do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „GÓRKA NARODOWA - OS. GOTYK”do dnia 21 maja 2020 r.

- do części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „CENTRUM NOWEJ HUTY II - CZĘŚCI A, B, C” do dnia 8 maja 2020 r.

- do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „KLEPARZ”do dnia 14 maja 2020 r.


Jednocześnie informuję, że dyskusje publiczne dla ww. projektów planów zostają odwołane. Nowe terminy dyskusji publicznych zostaną podane w odrębnym Ogłoszeniu.

(Zostaną opublikowane również w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl)Strona Planowania PrzestrzennegoStrona Planowania Przestrzennego