Przycisk odsyłający do strony zawierającej informacje jak i gdzie głosować w Krakowie.
Przycisk odsyłający do strony zawierającej informacje przydatne dla wyborców z niepełnosprawnościami.
Przycisk odsyłający do strony zawierającej informacje o tym jak głosować przez pełnomocnika lub korespondencyjnie.
Przycisk odsyłający do strony zawierającej informacje dla kandydatów do  obwodowych komisji wyborczych.Obecnie znajdujesz się na tej stronie.
Przycisk odsyłający do strony zawierającej odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
Przycisk odsyłający do wykazu obwodów głosowania w Krakowie.

 

 

Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że głosowanie w dniu 10 maja 2020 r. nie może się odbyć, w związku z czym lokale wyborcze będą zamknięte [zobacz więcej]


CZŁONKOWIE OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

 

Ikona punktora Postanowienie nr 4/2020 Komisarza Wyborczego w Krakowie I z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Ikona punktora Załącznik do Postanowienia nr 4/2020 Komisarza Wyborczego w Krakowie I z dnia 20 kwietnia 2020 r.

Ikona punktoraInformacja Komisarza Wyborczego w Krakowie I z dnia 15 kwietnia 2020 r. o możliwości dodatkowego zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w Krakowie

Ikona punktora Praca w obwodowych komisjach wyborczych

Ikona punktora Wykaz stałych i odrębnych obwodów głosowania w Krakowie

Ikona punktora Zgłoszenie przez komitety wyborcze

Ikona punktora Zgłoszenie indywidualne kandydatów

Ikona punktora Diety


 

Praca w obwodowych komisjach wyborczych

 

KTO MOŻE ZOSTAĆ KANDYDATEM DO SKŁADU KOMISJI WYBORCZEJ?


Kandydatem do składu komisji może być osoba posiadająca prawo wybierania, tj. osoba, która:

1) jest obywatelem polskim;

2) najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat;

3) nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;

4) nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;

5) nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.

 

W Krakowie, kandydaci do pracy w obwodowych komisjach wyborczych muszą być mieszkańcami województwa małopolskiego, wpisanymi do stałego rejestru wyborców jednej z gmin województwa małopolskiego.

 

Wykaz stałych obwodów głosowania w Krakowie

Wykaz odrębnych obwodów głosowania w Krakowie


Zgłoszenie przez komitety wyborcze:

 

JAK ZGŁOSIĆ KANDYDATURĘ?


W celu zgłoszenia kandydatury do pracy w obwodowej komisji wyborczej z ramienia komitetu wyborczego, należy zwrócić się do pełnomocników komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Wykaz wszystkich komitetów wyborczych utworzonych w związku z wyborami na Prezydenta RP znajduje się na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej.

Zgłoszenia dokonuje się poprzez wypełnienie DRUKU ZGŁOSZENIA KANDYDATA DO KOMISJI WYBORCZEJ (przez komitet wyborczy)

 

KIEDY ZGŁOSIĆ KANDYDATURĘ?


Termin zgłaszania przez pełnomocników wyborczych (lub upoważnione przez nich osoby) dodatkowych kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych upływa w dniu 17 kwietnia 2020 r.

 

INFORMACJE DODATKOWE:

Zgłoszenie kandydata do składu obwodowej komisji wyborczej następuje po uzyskaniu zgody osoby, której zgłoszenie dotyczy.

Zgłoszenia kandydatów od pełnomocników wyborczych lub osób upoważnionych przyjmują Urzędnicy wyborczy za pośrednictwem Urzędu Miasta Krakowa, w siedzibie Urzędu Miasta Krakowa: pl. Wszystkich Świętych 3-4.

Kontakt: wybory.krakow@um.krakow.pl

UWAGA! Zgłoszenie kandydata na członka komisji nie gwarantuje, że dana osoba zostanie powołana w skład komisji! W przypadku zgłoszenia do składu obwodowej komisji wyborczej liczby kandydatów przekraczającej dopuszczalny skład komisji, przeprowadza się publiczne losowania ich składu.

 

Zgłoszenie indywidualne kandydatów

W przypadku zgłoszenia zbyt małej liczby osób przez komitety wyborcze, Komisarz Wyborczy dokonuje uzupełnienia składu komisji spośród zgłoszeń dokonanych indywidualnie przez kandydatów.

 

JAK ZGŁOSIĆ KANDYDATURĘ?


Zgłoszenia dokonuje się poprzez wypełnienie DRUKU ZGŁOSZENIA KANDYDATA DO KOMISJI PRZEZ WYBORCĘ

 

GDZIE ZGŁOSIĆ KANDYDATURĘ?


Wyborcy mogą indywidualnie zgłaszać swoje kandydatury na Dzienniku Podawczym w siedzibach Urzędu Miasta Krakowa:

• pl. Wszystkich Świętych 3-4,

• os. Zgody 2

- w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7.40–15.30

 

KIEDY ZGŁOSIĆ KANDYDATURĘ?


Termin dokonywania zgłoszeń indywidualnych został przedłużony do 17 kwietnia 2020 r.

 

UWAGA! Zgłoszenie kandydata na członka komisji nie gwarantuje, że dana osoba zostanie powołana w skład komisji! Uzupełnienie przez Komisarza Wyborczego składów komisji następuje tylko i wyłącznie w przypadku niezgłoszenia przez komitety wyborcze do składu obwodowej komisji wyborczej wymaganej liczby kandydatów!

 

Diety

DIETY Z TYTUŁU CZŁONKOSTWA W OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ WYNOSZĄ:


• Przewodniczący komisji – 500 zł,

• Zastępca Przewodniczącego – 400 zł,

• Członek komisji – 350 zł.

 


Ikona załącznika Załączniki do pobrania:

 


Ikona paragrafu Akty prawne:

 

 

Ikona powrotu Powrót do strony głównej