Dokument archiwalny

 

Przycisk odsyłający do strony zawierającej informacje jak i gdzie głosować w Krakowie.
Przycisk odsyłający do strony zawierającej informacje dotyczące rejestru wyborców i spisu wyborców.
Przycisk odsyłający do strony zawierającej informacje przydatne dla wyborców z niepełnosprawnościami.Obecnie znajdujesz się na tej stronie.
Przycisk odsyłający do strony zawierającej informacje o tym jak głosować przez pełnomocnika lub korespondencyjnie.
Przycisk odsyłający do strony zawierającej informacje dla kandydatów do  obwodowych komisji wyborczych.
Przycisk odsyłający do strony zawierającej odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
Przycisk odsyłający do wykazu obwodów głosowania w Krakowie.

 

 

Przycisk odsyłający do aplikacji umożliwiającej sprawdzenie, czy jest się dopisanym do spisu wyborców.

 

 

 

 

      SPRAWDŹ, CZY DOPISAŁEŚ SIĘ DO SPISU

Wnioski złożone o dopisanie do spisu wyborców oraz zaświadczenia o prawie do głosowania wydane na dni 10 i 24 maja 2020 r. utraciły ważność


        SPRAWDŹ, GDZIE GŁOSOWAĆ


Uprawnienia wyborców z niepełnosprawnościami

• Głosowanie w wybranym przez siebie lokalu obwodowej komisji wyborczej, w tym w lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych

 

Każdy wyborca, w tym wyborca niepełnosprawny, może głosować osobiście w lokalu wyborczym w obwodzie głosowania właściwym dla jego miejsca zamieszkania. Może także głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym, w tym także w lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

W tym celu powinien on złożyć wniosek o dopisanie się do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania.

 

Wniosek składa się w Wydziale Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa najpóźniej w 5. dniu przed dniem wyborów, tj. do 7 lipca 2020 r.

Po złożeniu powyższego wniosku wyborca zostanie skreślony ze spisu wyborców w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

 

UWAGA! Jeśli dopisałeś się do spisu wyborców przed I turą wyborów, nie możesz dopisać się do innego spisu przed II turą. Jeśli chcesz głosować w innym miejscu, weź zaświadczenie o prawie do głosowania.


• Głosowanie przy użyciu nakładki na kartę do głosowania w alfabecie Braille'a

 

W lokalu wyborczym wyborca niepełnosprawny może także głosować przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a. W dniu wyborów obwodowa komisja wyborcza wraz z kartą do głosowania wyda wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, nakładkę na tę kartę. Po oddaniu głosu wyborca obowiązany jest zwrócić komisji obwodowej nakładkę na kartę.

 

• Korzystanie z pomocy innej osoby w trakcie głosowania w lokalu wyborczym

Wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, może pomagać w głosowaniu w lokalu wyborczym inna osoba, w tym także niepełnoletnia. Pomoc ta może mieć tylko techniczny charakter; nie może ona polegać na sugerowaniu wyborcy sposobu głosowania lub na głosowaniu w zastępstwie tego wyborcy. Dopuszczalne jest, aby na życzenie wyborcy niepełnosprawnego w pomieszczeniu za zasłoną przebywała osoba udzielająca pomocy. Osobą tą nie może być członek komisji, mąż zaufania ani obserwator społeczny. Natomiast komisja jest obowiązana, na prośbę wyborcy niepełnosprawnego, do przekazania ustnie treści obwieszczeń wyborczych w zakresie informacji o komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach.

 

Transport

Osoby z niepełnosprawnościami i starsze, mające trudności w poruszaniu się, będą mogły skorzystać z bezpłatnego transportu do i z obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Zapisy będą przyjmowane przez pracowników Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, Referatu ds. Problematyki Osób z Niepełnosprawnościami w dniach od 22 do 26 czerwca 2020 r. w godzinach 7.30 - 15.30 oraz w dniu wyborów 28 czerwca 2020 r. w godzinach 7.00 - 21.00 pod numerami tel. 12 616 5191 oraz 12 616 5076.

 

Wykaz siedzib komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

 


Ikona paragrafu Akty prawne:


 

Ikona powrotu Powrót do strony głównej