BIP MJO - Muzeum Historii Fotografii

Zamówienia publiczne: powyżej 30 tys. euro

2020

Wykonanie pełnej Dokumentacji projektowej będącej szczegółowym opracowaniem Pracy konkursowej tj. KONCEPCJI PLASTYCZNO-PRZESTRZENNEJ WYSTAWY GŁÓWNEJ MUZEUM FOTOGRAFII W KRAKOWIE W BUDYNKU DAWNEJ ZBROJOWNI PRZY UL. RAKOWICKIEJ 22, wraz z przeniesieniem praw autorskich oraz pełniniem nadzoru autorskiego, w trybie zamówienia z wolnej ręki. Znak sprawy: DU.260.1.2020

 

Dostawa, montaż i uruchomienie 3 fabrycznie nowych urządzeń wielofunkcyjnych z autentykacją wydruku za pomocą kart zbliżeniowych w ramach zadania: Modernizacja i adaptacja zabytkowej siedziby Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie na potrzeby utworzenia nowoczesnego centrum magazynowo- konserwatorskiego i digitalizacyjnego oraz badawczego. Znak sprawy ZP.J.DA.081.260.5.2020

 

Dostawa wyposażenia magazynów studyjnych w ramach realizacji zadania: Modernizacja i adaptacja zabytkowej siedziby Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie na potrzeby utworzenia nowoczesnego centrum magazynowo-konserwatorskiego i digitalizacyjnego oraz badawczego. Znak sprawy: ZP.J.KZ. 081.260.2.2020. IP: bfae24c7-6161-4c6a-8a17-1f16a79a8e56

 

Dostawa wyposażenia magazynów studyjnych w ramach realizacji zadania: Modernizacja i adaptacja zabytkowej siedziby Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie na potzreby utworzenia nowoczesnego centrum magazynowo-konserwatorskiego i digitalizacyjnego oraz badawczego. Znak sprawy: ZP.J.081.260.04.2020. IP: 6782cc14-1a74-486e-bf2b-992adbb80018

 

KONKURS na opracowanie koncepcji plastyczno-przestrzennej wystawy głównej Muzeum Fotografii w Krakowie w budynku dawnej Zbrojowni przy ul. Rakowickiej 22. Znak sprawy: DU.510.1.2020

 

Transport zbiorów i wyposażenia Muzeum Fotografii w Krakowie do siedziby Muzeum przy ul. Józefitów 16 w Krakowie wraz z czynnościami towarzyszącymi w ramach realizacji zadania: Modernizacja i adaptacja zabytkowej siedziby Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie na potrzeby utworzenia nowoczesnego centrum magazynowo-konserwatorskiego i digitalizacyjnego oraz badawczego. Znak sprawy: ZP.J.KZ.081.260.1.2020

 

Dostawa wyposażenia biurowego i magazynów studyjnych w ramach realizacji zadania: Modernizacja i adaptacja zabytkowej siedziby Muzeum Historii Fotografii im. Walerego rzewuskiego w Krakowie na potrzeby utworzenia nowoczesnego centrum magazynowo-konserwatorskiego i digitalizacyjnego oraz badawczego. Znak sprawy: ZP.J.081.260.3.2020

 

Dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji zadania: Modernizacja i adaptacja zabytkowej siedziby Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie na potrzeby utworzenia nowoczesnego centrum magazynowo-konserwatorskiego i digitalizacyjnego oraz badawczego. Znak sprawy: ZP.J.081.260.2.2020

 

Dostawa, montaż i uruchomienie systemu istalacji audio-video dla Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie w ramach realizacji zadania: Modernizacja i adaptacja zabytkowej siedziby Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie na potrzeby utworzenia nowoczesnego centrum magazynowo-konserwatorskiego i digitalizacyjnego oraz badawczego. Znak Sprawy: ZP.J.DA.081.260.1.2020