BIP MJO - Samorządowe Przedszkole Nr 162
Wersja dokumentu z dnia 2013-03-18 22:04:05

Finanse i mienie

Na tej stronie prezentujemy informacje o budżecie i majątku jednostki:

 

 

Plan finansowy dochodów i wydatków na rok 2013

Wydatki ogółem – 1 659 000 zł

Plan finansowy obejmuje:

• wynagrodzenie osobowe pracowników,

• składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy,

• bieżące opłaty na media,

• zakup środków żywności,

• zakup materiałów i wyposażenia,

• zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,

• zakup materiałów papierniczych,

• zakup usług remontowych,

• zakup usług pozostałych,

• odpisy na fundusz świadczeń socjalnych.

 

 

Dziennik zmian dokumentu:


2020-05-07 16:10:26
JOLANTA PŁONKA
 Edycja
2020-05-07 16:08:30
JOLANTA PŁONKA
 Edycja
2020-05-07 15:47:15
JOLANTA PŁONKA
 Edycja
2020-05-07 15:44:44
JOLANTA PŁONKA
 Edycja
2020-05-07 15:39:45
JOLANTA PŁONKA
 Edycja
2020-05-07 15:31:28
JOLANTA PŁONKA
 Edycja
2020-05-07 15:13:12
JOLANTA PŁONKA
 Edycja
2020-05-07 15:09:22
JOLANTA PŁONKA
 Edycja
2020-05-07 12:36:41
JOLANTA PŁONKA
 Edycja
2019-08-05 18:21:24
JOLANTA PŁONKA
 Edycja
2019-05-10 14:58:03
JOLANTA PŁONKA
 Edycja
2013-03-18 22:23:28
LUCYNA KUŹNICKA
 Edycja
2013-03-18 22:22:07
LUCYNA KUŹNICKA
 Edycja
2013-03-18 22:16:34
LUCYNA KUŹNICKA
 Edycja
2013-03-18 22:15:59
LUCYNA KUŹNICKA
 Edycja
2013-03-18 22:15:29
LUCYNA KUŹNICKA
 Edycja
2013-03-18 22:15:06
LUCYNA KUŹNICKA
 Edycja
2013-03-18 22:12:44
LUCYNA KUŹNICKA
 Edycja
2013-03-18 22:10:11
LUCYNA KUŹNICKA
 Edycja
2013-03-18 22:04:05
LUCYNA KUŹNICKA
 Edycja
2013-03-18 21:58:20
LUCYNA KUŹNICKA
 Edycja
2010-06-04 20:30:23
LUCYNA KUŹNICKA
 Edycja
2010-06-04 20:29:23
LUCYNA KUŹNICKA
 Edycja
2007-12-03 18:19:03
PRZEDSZKOLE NR 162
 Edycja
2007-12-03 18:16:56
PRZEDSZKOLE NR 162
 Edycja
2007-12-03 18:15:51
PRZEDSZKOLE NR 162
 Edycja
2007-12-03 18:13:42
PRZEDSZKOLE NR 162
 Edycja