BIP MJO - Samorządowe Przedszkole Nr 162
Wersja dokumentu z dnia 2013-03-18 21:58:20

Finanse i mienie

Na tej stronie prezentujemy informacje o budżecie i majątku jednostki:

 

  • Finanse

 

Plan finansowy dochodów i wydatków na rok 2013

Wydatki ogółem – 1 659 000 zł

Plan finansowy obejmuje:

• wynagrodzenie osobowe pracowników,

• składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy,

• bieżące opłaty na media,

• zakup środków żywności,

• zakup materiałów i wyposażenia,

• zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,

• zakup materiałów papierniczych,

• zakup usług remontowych,

• zakup usług pozostałych,

• odpisy na fundusz świadczeń socjalnych.

 

 

Dziennik zmian dokumentu:


2020-05-07 16:10:26
JOLANTA PŁONKA
 Edycja
2020-05-07 16:08:30
JOLANTA PŁONKA
 Edycja
2020-05-07 15:47:15
JOLANTA PŁONKA
 Edycja
2020-05-07 15:44:44
JOLANTA PŁONKA
 Edycja
2020-05-07 15:39:45
JOLANTA PŁONKA
 Edycja
2020-05-07 15:31:28
JOLANTA PŁONKA
 Edycja
2020-05-07 15:13:12
JOLANTA PŁONKA
 Edycja
2020-05-07 15:09:22
JOLANTA PŁONKA
 Edycja
2020-05-07 12:36:41
JOLANTA PŁONKA
 Edycja
2019-08-05 18:21:24
JOLANTA PŁONKA
 Edycja