DOKUMENTY Z POSIEDZEŃ RADY DS. RÓWNEGO TRAKTOWANIA

 

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami z posiedzeń Rady ds. Równego Traktowania: uchwałami, protokołami, listami obecności, projektami dokumentów programowych, stanowiskami, etc.


ROK 2020

Dokumenty z posiedzenia Rady ds. Równego Traktowania w dniu:

 

ROK 2019

Dokumenty z posiedzenia Rady ds. Równego Traktowania w dniu: